Skapa trädgårdskonst med cement och spetsdukar

Göra en vattenbrunn av en regnvattentunna inklädd i sten