CSN Lån

CSN studielån

Du kan ansöka om nedsättning:

Om du har låg inkomst kan du få betala tillbaka mindre på ditt lån för det året du söker! Om du fortfarande har låg inkomst nästa år måste du söka igen!

Sista datum för ansökan

För att du ska kunna få betala ett lägre belopp med hänsyn till inkomsten, måste din ansökan kommit in till CSN senast den 30 november.

Så går det till

Du ansöker om att få betala mindre i tjänsten Ansök om att betala mindre i Mina sidor.

Har du det gamla och det nya lånet kan det vara klokt i att se över om det är läge att lägga ihop dem för att få ned månadskostnaden!

Men har man väl lagt ihop dem kan man aldrig sära dem igen!

Lägga samman lånen:

Om du har både ett annuitetslån (lån efter den 30 juni 2001) och ett eller flera äldre lån, kan du ansöka om att få lägga samman de olika lånen till ett annuitetslån. Sammanläggning innebär att vi beräknar en ny återbetalningstid och ett nytt årsbelopp utifrån reglerna för annuitetslånet.

Du ansöker med en ansökningsblankett för sammanläggning som du kan beställa från:

  • i Mina sidor
  • via e-post
  • per telefon.