Förvaltade stiftelser

Innehåll i Pankpraktikan

Arkiv

1. Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser omfattar ett stort antal stiftelser. Bidrag ges enligt donatorernas önskan till:

kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande) till rekreation och vård

kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation

kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel

Vi kan inte ta emot ansökningar från organisationer, grupper av kvinnor, kvinnor med utländskt medborgarskap eller från män.

Ansökningstiden är 15 januari – 1 mars 2015. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom en avi med utbetalning. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas. För ytterligare information om Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser:
Ring 08-783 30 15 tisdag och torsdag kl 10.00-12.00. E-post: kansli@fredrikabremer.se

Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2015. Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Du kan också under ansökningstiden skicka ett adresserat och frankerat kuvert till nedanstående postadress så skickar vi en ansökningsblankett till dig i det förfrankerade kuvertet.

Ansökan ska innehålla:

Fullständigt ifyllt formulär (två sidor) i original.

De ekonomiska uppgifterna skall gälla de beräknade för 2015. Som ekonomi räknas lön, pension, sjukbidrag, socialbidrag, studiebidrag, A-kassa.

Personbevis med medborgarskap, födelseort och län angivet.

Övriga handlingar behövs inte i ansökan.

Observera att endast fullständig ansökan tas upp till behandling.

Ekonomiska uppgifter skall kunna styrkas. Kompletteringar kan inte göras i efterhand.

 

2. Stiftelsen Trädgårdsnäringens Riksförbunds Bidragsfond

I andra hand kan jämväl bidrag utdelas till bidragsberättigad person, som uppmuntran för värdefull insats till gagn för landet trädgårdsnäring.

Stiftelsenamn: Stiftelsen Trädgårdsnäringens Riksförbunds Bidragsfond

GRO

105 33 Stockholm
www.gro.se/ http://www.lrf.se/lrftradgard


3.Stiftelsen Carl Robert Prytz donation räntefria lån!

Till dig som driver jord- eller skogsbruk inom fd Göteborgs och Bohuslän, Hallands och Örebro län, lämnar stiftelsen Carl Robert Prytz donation räntefria lån!

  • Förvärv av jordbruksfastighet och inventarier
  • Förstärkning av jordbruk genom kompletteringsköp, ny eller ombyggnader, grundförbättringar m.m.

ÖREBRO LÄN

http://www.prytzfond.se/

Stiftelsen C R Prytz´donationsfond
Hushållningssällskapet
Box 271
701 45 ÖREBRO

Ansökan behandlas vid styrelsemöte i slutet av maj månad.
Lån utbetalas tidigast när ändamålet för lånet är uppfyllt.
Förvärv av fastighet skall vara klart före beslut.
Ansökan får lämnas inom ett år från kontraktsdatum.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond orebro@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, tel 019-6032720


HALLANDS LÄN

http://www.prytzfond.se/

Stiftelsen C R Prytz´donationsfond
Hushållningssällskapet
Lilla Böslid 146
305 96 Eldsberga


För ytterligare information kontakta C R Prytz fond halland@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, Tel: 035-465 21 Mob: 0703-630792 Fax: 035-46529


fd Göteborgs och Bohuslän

http://www.prytzfond.se/

Stiftelsen C R Prytz donationsfond
Hushållningssällskapet Väst
Box 17
462 21 Vänersborg

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond bohus@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, tel 0521-72 55 13