Söka hjälp till hyran från stiftelser

Från Hem&Hyra

Namn
Kommun
Vem kan söka och hur?

Stiftelsen Nygårdshemmet

Askersund Bo i Kumla eller Hallsberg, bakgrund som lantbrukare och ha det dåligt ställt. Kontakta Maud Öster: 0582-13334

Anna Ahrenbergs stiftelse

Göteborg Kvinnor över 50 år i Göteborg. Kontakta Claes Westerberg, 031-280923

Stiftelsen Eduard Magnus minne

Göteborg Ekonomiskt behövande i Göteborg. Blankett finns på Göteborgs stads hemsida.

Hyresfond för pauvres honteux med underfonder

Göteborg Ekonomiskt behövande över 18 år i Göteborg. Blankett finns på Göteborgs stads hemsida.

Fam Tornérhielms och Boije av Gennäs

Halmstad För äldre behövande, minst 65 år, som bor i Halmstad. Ring till kommunen 035-139592

Sparbankens i Helsingborg Jubileumsstiftelse

Helsingborg Boende i Helsingborg som tjänar under 140 000 kr/år. Ansökningsblankett finns att hämta på Swedbanks kontor i Helsingborg.

Stiftelsen Hemmet för Arbeterskor

Helsingborg Behövande kvinnliga arbetare i Helsingborg. Kontakta Nils Neiderud 042-217645

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Härnösand Pensionär eller ha sjukersättning i Härnösand. Inte tjäna över 101 000 kr. Under ansökningstiden i april finns blankett på Härnösands kommuns hemsida eller ring kommunen

Stiftelsen Syskonen Lindstedts Minne

Härnösand Kvinnor eller familjer med barn i Härnösand. Ha pension eller sjukersättning, inte tjäna över 101 000 kr. Under ansökningstiden i april finns blankett på Härnösands kommuns hemsida eller ring kommunen

Anton Anderssons fond för aktningsvärda ålderstigna inom Vittsjö kommun

Hässleholm Äldre behövande som bor i Vittsjö församling. Hör av dig till församlingen för att få en blankett.

Friherreliga Mörnerska stiftelsen i Linköping

Linköping Bo i Linköping. Barnfamiljer prioriteras och akuta fall av brist på pengar. Kontaktperson Ingrid Brostedt 013-205055.

Emy och Waldemar Beijers stiftelse

Malmö Bo i Bellevue Park, inte tjäna över 140 000 kr, vara äldre och behövande. Hör av sig till expedition på området.

Stiftelsen Ernsts minne

Malmö Behövande pensionärer, främst kvinnor i Malmö. Via SEB tel: 040-667 60 00

Stiftelsen Annette Helena Hoffstedts minne

Motala Behövande kvinnor över 65 år boende i Motala. Annonseras årligen i dagspressen. Kontakta kommunen 0141-225000.

Stiftelsen Ivan och Vera Larssons Donationsfond

Norrköping ”Äldre behövande kontorister”, eller likartade yrken bosatta i Norrköping.  Blanketter kan fås från styrelseledamöterna eller laddas hem från www.kontoristforeningen.se

Stiftelsen samfond för bostadsbidrag

Skara Till behövande arbetarfamiljer bosatta i Skara. Kontakta kommunen för mer information.

Stockholms stads stiftelser

Stockholm Behövande äldre, barnfamiljer och kvinnor i Stockholm. Ladda ner blankett på www.stockholm.se/stiftelser eller ring 08-50829000

Hallgrenska Stiftelsen för sjuksköterskor

Stockholm Vara sjuksköterska eller studera till det. Bostadsort spelar ingen roll. Ladda ner ansökningsblankett på www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se under fonder och stiftelser

Oscar Seippels Bostadsstiftelse

Stockholm Ensamma kvinnor i Stockholm. Företräde för bosatta i Oscars och Klara församling. Går via föreningen FVO, telnr: 08-20 03 40.

Soopska Stiftelsen

Stockholm Äldre behövande kvinnor som bor i Stockholms stift. Via den församling du bor i. Kontakta diakonen.

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

Stockholm Behövande boende i Stockholm. Får inte tjäna mer än 150 000 kronor om året. Blankett finns att hämta hos Frimurarlogen på Blasieholmen, eller ring dit på 08-4633744 .

Axel och Sigrid Tolléns minne

Stockholm Mindre bemedlade personer som under minst fem år varit och är boende i Stockholm. Ladda ner ansökningsblankett på www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se under fonder och stiftelser.

Stiftelsen Hemtunafonderna

Stockholm Vara behövande sjuksköterska. I hela landet. Kontaktar sjuksköterskeföreningen på 08 – 412 24 00, eller går in på www.swenurse.se och laddar ner blankett.

Stiftelsen Borgarhemmet i Sundsvall

Sundsvall Äldre behövande Sundsvallsbor som drivit egen näringsverksamhet. Ansökningshandlingar finns på Sundsvalls tobaksaffär och Nordea i Sundsvall.

Stiftelsen U. L. Bångs fond

Stockholm För sjuksköterskor verksamma inom Röda korset.

Syskonen Wira Johanssons och Oscar Erikssons stiftelse för åldringsvård

Säffle Äldre behövande i Säffle. Kontakta Margareta Teg, 0533-15624.

Stiftelsen Aftonsol

Varberg Behövande i Varberg. Förtur över 65 år. Kontakta Varbergs församling.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarebostadsfond

Växjö Behövande i Växjö kommun. Kontakta kommunen för mer information.