Varför behövs bina?

Nära en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dessa insekter.

Nu räddar vi bina

Din trädgårdsmästare håller på att dö. Ja, så illa är det faktiskt. Bin och humlor är på många håll på väg att försvinna. Och det kan få stora konsekvenser. För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro.

 
 

Våra vilda trädgårdsmästare behöver din hjälp!

 

Varför ska vi rädda bina?

Gifter, sjukdomar och ett förändrat landskap hotar alla våra bin: de tama honungsbina, de vilda humlorna och solitära bina. Både antalet arter och antalet individer blir allt färre, även globalt.  

Den här minskningen har redan börjat ge stora konsekvenser. Alla bin har en större uppgift – nära en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dessa insekter. Det är ett ”jobb” som värderas till flera hundra miljarder kronor. Bristen på bin har till exempel gjort att man i Kina måste pollinera träd och blommor för hand. I USA får man transportera bin i lastbilar för att sen släppa ut dem på ställen där bin dött ut.

> Frukter och grönsaker behöver bin!

Varför försvinner bina?

Huvudorsaken till binas snabba minskning både i antal individer och i antal arter, är att människan på bara några generationer radikalt förändrat naturen och binas livsmiljö. Vi har genom ett intensivt jord- och skogsbruk, genom byggande av vägar och bebyggelse och genom att bidra till ett förändrat klimat förändrat binas livsmiljö så att:

 • De har ont om mat: det finns inte längre tillräckligt med blommor som ger pollen och nektar under hela säsongen, 
 • De lider av bostadsbrist: gamla döende trän som är idealiska för många vilda bin är allt mer ovanligt i skogslandskapet,
 • De påverkas negativt av bekämpningsmedel: antingen direkt genom att skadas av insekticider, eller indirekt genom att ogräsen bekämpas och med dem en blommande källa till mat.

> Varför dör bina? 

> Intensifierad besprutning av svenska åkrar 

Vad gör Naturskyddsföreningen?

För att hjälpa vildbina behövs fler bra livsmiljöer som ger en mångfald av arter, inte bara fler honungsbin. 

 • Vi arbetar politiskt för att minska användningen av bekämpningsmedel och underlätta för en omställning till ekologiskt jordbruk. Just nu trycker vi på för en skatt på bekämpningsmedel som styr bort från de värsta preparaten, en självklarhet eller hur?
 • Vi arbetar för att öka medvetenheten hos konsumenter om de lösningar som finns för att rädda bin och biologisk mångfald, bland annat genom att uppmuntra att byta till eko
 • Vi arbetar för mer eko i butikerna och en omställning till ett hållbart jordbruk, med syftet att motverka nedläggningen av jordbruk, hejda igenväxningen i jordbrukslandskapet och bevara biologisk mångfald.
 • Vi arbetar för att inspirera de som har möjlighet att odla blommor och sköta trädgårdar med bin och humlor i åtanke för att motstå mat- och bostadsbrist.

Vill du vara med och hjälpa bina?

 1. Köp ekologisk mat till dig själv så minskar användningen av bekämpningsmedel, här är de viktigaste varorna att byta till eko: kaffe, bananer, vindruvor och mejeriprodukter, kött och potatis. > Läs mer om hur du gör skillnad med eko
 2. Odla blommor på din balkong, i din trädgård, släng en ”fröbomb” i en närbelägen park och klipp inte hela gräsmattan – lämna kvar ett hörn med vilda blommor. Spara blommande träd och buskar. Bina älskar det! > Så här gör du en fröbomb
 3. Hjälp bina med bostäder, bygg ett bihotell. > Här finns byggtips
 4. Gör en bivattnare så bina kan släcka törsten. > Så här gör du en bivattnare

Stöd våra bin med en gåva!

Våra vilda trädgårdsmästare behöver din hjälp!