Bidrag till handikappade barn och ungdomar som bor i Västerbottens län

Bidrag ges endast till enskilda personer

Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens län
Box 2218
Kammarkollegiet - Kapitalförvaltning
103 15 STOCKHOLM

Samfondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio och högst 20 procent därav lagts till kapitalet, användas för utgivande av bidrag till behövande i Västerbottens län i syfte att förbättra deras sociala förhållanden.

”Samfonden” ger bidrag till handikappade barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västerbottens län. Bidrag ges endast till enskilda personer. Utdelning sker under våren/sommaren.

Ansökningsblanketter finns hos kuratorer vid Landstingets habilitering, vid barnklinikerna, hos de sociala myndigheterna samt hos handikapporganisationer. Blankett kan också beställas från Länsstyrelsen.

Sista ansökningsdag är den 1 april.

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/stiftelser-hos-lansstyrelsen/Pages/default.aspx

Nu upp till 60% rabatt på Sportamore

Sommar rea på Sportamore

Rabattkoder & erbjudanden

 
Erbjudande
Sommar rea upp till 60% rabatt! Fri frakt och fri retur.
 
Giltig 2017-07-24 -- 2017-08-06

 

Fixa brunn provisoriskt

Snabblagning av brunn med lite trix