Stiftelser för behövande i Skåne

KÄLLA: Hem & Hyra Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Skåne, Trelleborg, Ystad, Åhus, Ängelholm, Örkelljunga

Skåne Namn: Riktar sig till:  Kontaktinfo:
Burlöv Stiftelsen Hilda och Gunnar Westerlins fond För behövande, gamla, sjuka och/eller handikappade människor inom Burlövs kommun. Burlövs kommun: 040-43 91 32
Eslöv Eslövs kommun Eslövs kommun förvaltar ett antal fonder och stiftelser. Kontaktcenter 0413–620 00, kommunen@eslov.se
Helsingborg Diverse fonder under kommunen Kommunen handhar diverse fonder för behövande. www.helsingborg.se Tel: 042-10 50 00
Helsingborg Sparbankens i Helsingborg Jubileumsstiftelse Sjuka och fattiga i Helsingborg. Hämta blankett på Swedbank i Helsingborg
Helsingborg Svenska kyrkan Har ett flertal stiftelser, de flesta vänder sig till invånare över 55 år. Gemensam ansökan på en blankett. Ansökan sker i aug-sept varje år. www.svenskakyrkan.se/helsingborg Telefon: 042 – 18 90 00.
Hässleholm Div fonder och stiftelser under Hässleholms kommun Kommunen administerar 10 stiftelser med olika ändamål. www.hassleholm.se 0451-26 70 00
Höör Div fonder och stiftelser under Höörs kommun Höörs kommun förvaltar ett antal fonder och stiftelser. www.hoor.se medborgarcenter 0413 – 280 00
Kristianstad Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11 och www.stiftelseansokan.se
Kristianstad Div fonder och stiftelser under Kristianstads kommun Kommunen handhar diverse fonder och stiftelser, bla Gösta Wingrens stiftelse och Anna Nilssons stiftelse. www.kristianstad.se Medborgarcenter: 044-135000,
Landskrona Div fonder under Landskrona kommun De flesta inriktade på behövande barn, vuxna, äldre. www.landskrona.se kommunens växel: 0418-47 00 00
Lund Frida och Otto Janssons fond aktiva konstnärer över 60 år, bosatta i Skåne och är i behov av särskilt stöd. www.lund.se Kommunens växel: 046-359 50 00
Lund Johan Th Perssons stiftelse Till hjälpbehövande personer, bosatta i Lund. Swedbank Stiftelsetjänster Box 206 221 00 Lund,stiftelsetjansterlund@swedbank.se
Lund Kyrkans fonder Kyrkan har ett antal fonder och stiftelser för behövande. Kontakta diakonicentralen eller din hemförsamling
Malmö Carl Jönssons Understödsstiftelser Hjälpverksamhet genom att dela ut ekonomiska bidrag till behövande gamla eller sjuka, till barn och ungdomar för deras vård, utbildning eller fostran samt till behövande funktionshindrade. www.carljonssons-stiftelser.se 040-667 64 17 (telefontid vardagar 10-12)
Malmö Fonder under Malmö stad Kommunen handhar diverse fonder. www.malmo.se Tel: 040-66 08 65 7
Malmö Svenska kyrkan Kyrkan har ett antal fonder och stiftelser för behövande. www.svenskakyrkanmalmo.se
Simrishamn Kommunens fonder Kommunen handhar diverse fonder för behövande. www.simrishamn.se Telefon: 0414-81 90 00
Skåne Sitiftelser via Sparbanken Skåne Flertalet stiftelse, däribland Folke Ljungdahls stiftelse, Montelinska stiftelsen. www.sparbankenskane.se

Telefon: 0771-12 20 00

Trelleborg Greta och Johan Kocks stiftelse Till främjandet av barns och ungdoms vård och fostran eller för dess utbildning eller att främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka eller lytta. www.kockskastiftelsen.se el:  0410-133 20, kockskastiftelsen@swipnet.se
Trelleborg Valdemar Björkholtz fond För gamla och sjuka. Minst 55 år och bosatta och skrivna i kommunen Valdemar Björkholtz fond el: 040-664 22 40, nicole.lindstrand@skanestadsmission.se
Ystad Stiftelsen för Behövanden Personer i Ystads Församling (samfond) Till behövande personer tillhörande Ystad församling. Carina Sjöberg, 0411-57 77 44
Åhus Hans Nilssons stiftelse Bidrag till behövande gamla, sjuka personer i Åhus församling. www.stiftelseansokan.se SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Ängelholm  Stiftelsen Karin och Otto W Catos fond Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta män och kvinnor i Ängelholm. www.stiftelseansokan.se SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Ängelholm Familjen P Thulins stiftelse Till vård av behövande sjuka över 55 år. Till sjukresor, läkarvård, medicin. Ängelholm med omnejd. Kristina Lantz-Jensen 0431-14398
Ängelholm, Landskrona, samt inom
Luggude, Åsbo och Bjäre kontrakt
Sture och Angelica Leanders stiftelse minst 65 år gamla eller sjuka eller handikappade. 042-21 70 19,  leander@leandersstiftelse.se  www.leandersstiftelse.se
Örkelljunga Kommunens sociala stiftelse för äldre och handikappade Bistå behövande åldringar, handikappade och långvarigt sjuka. Örkelljunga kommun: 0435-550 65

Syskonen Karlssons stiftelse för handikappades rekreation

I första hand skall handikappade i Jämtland/Härjedalen

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ge stöd åt handikappade för att de – utan eller med närstående eller annan ledsagare – skall kunna få rekreation och meningsfull fritid företrädesvis med idrott.

Enskilda eller grupper av destinatärer som sällan kommer i åtnjutande av stöd eller annan uppmärksamhet skall prioriteras och i första hand skall handikappade i Jämtland/Härjedalen komma i åtnjutande av stöd från stiftelsen.

Destinatärerna skall ha möjlighet att för en kraftigt reducerad hyra få nyttja stiftelsens fastigheter och lösöre på fastigheterna. Dessutom har styrelsen i stiftelsen att tillse att stiftelsen blir innehavare av gravrätterna till Karl och Lisa Svenssons gravplats, N 292 och N 293, på Rätans kyrkogård, Axel och Emma Axelssons gravplats, C 39 (92 och 93), på Klövsjö kyrkogård, Axel Didrikssons familjegrav gravplats, 37, 39 och 47, på Klövsjö kyrkogård, och Irma Karlssons gravplats, C 86 (206), på Klövsjö kyrkogård, överförs till stiftelsen som ny innehavare med ansvar för stiftelsens styrelse att för all framtid, eller så länge medel därtill finns, betala kostnaderna för gravrätterna och underhållet av gravarna. Om någon av stiftarna skulle begravas på annan plats än nyssnämnda gravplatser skall även sådan gravplats överföras till stiftelsen och med samma ansvar för den gravplatsen som för de ovannämnda.

Syskonen Karlssons stiftelse för handikappades rekreation

Sven Vidar Nilsson

Box 134

840 32  Klövsjö

  0682-213 25

”Kosläpp” i Göteborg och våryra!

Sol och energi

Igår var det strålande sol som värmde riktigt ordentligt, knappt ett moln på himlen i Göteborg och alla blev som förbytta, rena rama kosläppet 😎

Man fick liksom extra energi och ville skrida till verket och få så mycket gjort som möjligt eller bara vara utomhus och njuta!

Såg dessa utomhusbänkar på nätet och de hade varit toppen om dessa praktiska sittplatser fanns lite här och var!