Fond och bidrag till de som är folkbokförda inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar

Torsten och Maria Magnussons stiftelse

§ 1 – Ändamål

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels ge diakonalt ekonomiska bidrag.
Bidrag till studier kan ges efter ansökan till den som

 • är stadigvarande medlem i Svenska kyrkan
 • är folkbokförd eller före studiernas början varit folkbokförd inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar
 • har antagits till och påbörjat eftergymnasial utbildning

Diakonala bidrag kan ges efter ansökan till den som

 • vistas inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar
 • är i behov av diakonalt ekonomiskt stöd

§ 2 – utdelningsbart belopp

Årligen skall 100 000 kronor utdelas till eftergymnasial utbildning och 50 000  kronor till diakonala ändamål. Kapitalets avkastning skall tillföras kapitalet och bilda grund för utdelning. Om avkastningen understiger 150 000 kronor skall mellanskillnaden tas ur stiftelsekapitalet. Om avkastningen överstiger 150 000 kronor skall eventuellt underskott i stiftelsekapitalet balanseras till 5 000 000 kronor innan överskottet stärker utdelningsbeloppet för diakonala ändamål.
Om ansökningsantalet för utbildningsbidrag överstiger tre personer årligen ges bidrag till minst tre.

§ 3 – utdelning
Utdelning av studiestöd skall ske under värdiga former en gång per år vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Samråd inför utdelning skall ske med stiftaren alternativt stiftarens familj. Till utdelningstillfället skall stiftaren och hans familj i god tid inbjudas. Motsvarande möjlighet överförs vid stiftarens frånfälle på stiftarens barn.

Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne

Stöd till allmännyttig verksamhet i Karlshamn kommun

Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne

Om stiftelsen

Stiftelsen ska stödja icke politiska allmännyttig verksamhet i Karlshamn kommun, exempelvis inom områdena för kultur, miljövård, social hjälpverksamhet samt utbildning inom bildkonst, juridik och ekonomi. Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer. Stiftelsens namn och firma är Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne och stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen.

 

Ansökan

Att ansöka om donation från Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne

 • Stiftelsen tar emot ansökningar under 2019 från juni-augusti.
 • Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 30 augusti 2019.
 • Stiftelsen sammanträder en gång per år för att besluta om årets aktuella donationer.
 • Meddelande om tilldelning av donationer lämnas under oktober månad.
 • Ansökan ska ha anknytning till Karlshamns kommun.

Tillvägagångssätt

 1. Ansökan sker genom att fylla i hemsidans digitala ansökningshandling här under, alternativt genom att blanketten här skrivs ut, fylls i och postas till nedanstående adress.
 2. Vänligen fyll i alla uppgifter på blanketten och beskriv vad stiftelsedonationen ska användas till samt hur stort belopp ni ansöker om. Läs igenom stiftelsens ändamål för information om vad bidrag kan lämnas till.
 3. Slutför den digitala ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Ansökan bekräftas med ett mottagningsbesked som skickas till den i ansökan angivna e-postadressen. Om ansökan skickas med post skall den sändas till nedanstående postadress.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne får behandla personuppgifter i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Måndagskoll

Veckanskampanjer

 

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet! Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för fyra år sedan vilket alla utdelare har respekterat! Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt! Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!” Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut! En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

 

 

Smartasaker.se ⇒

-Ingen reklamskylt-

 •  Magnetisk skylt
 •  Snyggt på dörren/postlådan
 •  Finns i flera fina färger

Pris 40 kr

 

Startkapital till unga företagare i Byske

Västerbotten Län, Skellefteå, Byske

Bo och Karin Holmlunds stiftelse

Ändamål: Stipendier till gymnasieelever eller andra unga människor som bedriver eller planerar att starta företag i Byske med omnejd. 

Ansökningstid: maj 2019

Utdelning: juni 2019

Ansökningsblankett

Ansökan skickas till: Bo och Karin Holmlunds stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

https://www.sparbankenalingsas.se/privat/kunderbjudanden/stiftelser/stiftelser-som-swedbank-forvaltar.html