Fond för äldre pauvres honteux i Linköping

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping

Stiftelsenamn: Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping
Organisationsnummer: 822000-0262
c/o Adress: Håkan Jutterdal
Adress: Klockaregården 5
Postnummer: 586 44
Ort: Linköping
Telefonnummer: 013-177559/ 070-8756899
Fax:  
E-post: hankan.jutterdal@bredband.net
Webbsida:  
Kontaktperson: Håkan Jutterdal
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Linköping
Ändamål:

Stiftelsens avkastning, sedan tio procent av densamma lagts till kapitalet, får användas för tillfälliga bidrag till äldre pauvres honteux av båda könen i Linköping.

Vid beslut om utdelning skall företräde ges personer som behöver hjälp med hyreskostnader.

År: 2018
Tillgångar: 12.528.161 kr