Särskilt tandvårdsbidrag

Bidrag till tandvård

Särskilt tandvårdsbidrag

ÄNDAMÅL: År 2013 infördes det särskilda tandvårdsbidraget, STB, till personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är på totalt 1 200 kronor per år och för att få det krävs ett läkarintyg. Det är främst äldre personer som är i åldrarna 65 till 84 år och lider av muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling som har rätt till bidraget.

VEM KAN SÖKA: Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande: 

1) muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling

2) muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen 3) Sjögrens syndrom

4) kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck

5) cystisk fibros

6) ulcerös colit

7) Crohns sjukdom

8) tarmsvikt

9) frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom

10) svårinställd diabetes

11) genomgår dialysbehandling

12) är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling

13) genomgått en organtransplantation.

ANSÖKAN: Om du har några av sjukdomarna som ger rätt till stöd, fråga tandvården eller Försäkringskassan hur du går tillväga.

KONTAKTDETALJER
Särskilt tandvårdsbidrag
Försäkringskassan
Försäkringskassan där du bor
Sverige

Stipendium till hantverksutbildning

Gustaf och Torild Hammars Stiftelse

ÄNDAMÅL: Att stödja personer under utbildning i hantverksyrken, hantverkare i vidareutbildning eller i specialistutbildning, såväl på gymnasieskola som annan typ av utbildning.

VEM KAN SÖKA: Folkbokförda i följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund-Tjörn, Öckerö.

Ansökningsperiod 1 - 2020-01-01 - 2020-05-31
Besked lämnas till de som beviljats stipendium senast 2020-07-01.

Ansökningsperiod 2 - 2020-06-01 - 2020-10-31.
Besked lämnas till de som beviljats stipendium senast 2020-12-31.

ANSÖKAN:2 ansökningsperioder under året på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se företagarnas hemsida.

KONTAKTDETALJER

Gustaf och Torild Hammars Stiftelse

Företagarna Göteborg

Erik Dahlbergsgatan 3
41126 GÖTEBORG

Telefon: 031-745 4012 Åse Persson

E-mejl: gbg@foretagarna.se

Webbsida: http://bit.ly/2m6QnP4

E-mejl: ase.persson@foretagarna.se

Telefon: 031-745 4012 Åse Persson