Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål

Stipendier och låneunderstöd åt fattige teologie studier i Sverige

ÄNDAMÅL

Är dels utgifvandet av fullt goda och gedigna skrifter av kristligt och allmännyttigt innehåll, till motverkan av den dåliga litteraturen och till främjande av sann uppbyggelse och sund upplysning bland svenska folket, dels beredandet av stipendier och låneunderstöd åt fattige teologie studier i Sverige, dels beredandet av pension åt fattige personer på deras ålderdom; men till understöd åt fattige familjer samt till främjandet av andra ändamål må Stiftelsens arrendemedel först då komma till användning, när de icke längre behövs för de förenämnde: allt enligt de närmare bestämningar och föreskrifter, som härom i ett reglemente för Stiftelsen i dess helhet komma att upptagas.

SEB Stiftelser, ST S3

106 40 STOCKHOLM

Vinhallon

Superweek gäller till den 13 september

Egenskaper för Vinhallon
En lättodlad hallonbuske som ger rikligt med bär i klasar. Bären mognar från mitten av juli till slutet av augusti. Bären är söta och mycket goda. Taggarna är ombildade och bildar snarare rödlätta hår till utseende.  Mer info!