15 % rabattkod SmartaSaker

SmartaSaker firar 15 år! 15% rabatt på hela sortimentet

Annons för Smartsaker.se
Få 15% på hela sortimentet hos SmartaSaker.se!
 Du behöver bara slå in rabattkoden GRATTIS15 i kassan.
Erbjudandet gäller mellan 24–30 april och går inte att kombinera med andra erbjudanden eller Röda Korsets produkter.

Bidrag från kommunen till föreningar

Söka bidrag till din förening från kommunen

Kommunens aktivitetsbidrag

ÄNDAMÅL:

De flesta kommuner ger ekonomiskt stöd till föreningar. Stöden ser olika ut i olika kommuner. Kommunernas fritidsförvaltningar delar ut olika typer av föreningsbidrag.

Aktivitetsbidrag till ungdomsföreningar ges för att skapa ett fritidsutbud för ungdomar. Din förening måste vara ideell och aktiviteterna godkända för att ni ska få bidraget. Anledningen till att

kommunerna stödjer föreningar är att de skapar ett fritidsutbud och fostrar ungdomar. Det är alltså viktigt att föreningarna är demokratiskt uppbyggda och har en verksamhet som samhället kan ställa upp på. Sammanlagt i hela Sverige delas ungefär en miljard kr ut i kontanta medel till olika typer av föreningar. Stödet utgår som bidrag.

VEM KAN SÖKA:

Som regel ska det vara en ideell förening som söker bidraget. Att föreningen ska vara ideell innebär att verksamheten inte får vara vinstdrivande. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt styrelse. För att föreningen ska anses bildad måste ni haft ett första möte. I vissa kommuner ska föreningen dessutom funnits under ett visst antal månader innan du kan ansöka om bidrag.

Föreningen ska ha ett visst antal medlemmar. Hur många medlemmar föreningen måste ha varierar mellan olika kommuner. I

Stockholm och Luleå måste föreningen ha tjugo medlemmar. I Göteborg räcker det att föreningen har femton medlemmar.

Medlemmarna ska vara en viss ålder. Vilken ålder medlemmarna ska ha varierar mellan olika kommuner. I ungefär hälften av kommunerna ska ung

domarna vara under tjugo år. I den andra hälften ska de vara under tjugofem år. I Göteborg och Stockholm ska medlemmarna vara mellan sju

och tjugo år. I Luleå kan medlemmarna vara mellan sju och tjugofem år. I vissa kommuner kan det dessutom finnas krav på

att föreningen är ansluten till en riksorganisation. DU kan inte få

föreningsbidrag för ekonomiska eller fackliga föreningar. Inte heller föreningar som får bidrag från annan kommunal förvaltning eller svenska kyrkan.

Föreningen får bidrag för godkända aktiviteter. För att en aktivitet ska vara godkänd krävs som regel att den ska vara planerad, ledarledd och pågå minst en timme. Det brukar finnas ett minimiantal deltagare för varje möte. Vanligen måste minst fem medlemmar delta för att aktiviteten ska vara godkänd. Det kan också finnas ett tak för hur många deltagare som får räknas. Exempelvis kan i Göteborg högst fyrtio deltagare räknas per gång.

Föreningen ska visa att medlemmarna deltagit genom att presentera en närvaroförteckning. Av denna ska namn, adr ess och födelseår framgå.

Verksamheten ska inte bidra till positiva attityder till våld, rasism, missbruk och liknande. Det kan finnas en möjlighet att överklaga beslutet. Fråga din kommun vad som gäller

UTDELNING:

Storleken på aktivitetsbidraget är som regel mellan en och fyra kronor. Varje gång ni har ett möte får ni alltså mellan en och fyra kronor per medlem som deltar.

Kommunens bidrag till lokalkostnader

ÄNDAMÅL:

Om din förening behöver en lokal kan ni få hjälp med hyra eller investeringar. Det kan också finnas möjlighet att få hjälp med kostnader för drift och underhåll av olika anläggningar. De flesta kommuner ger ekonomiskt stöd till föreningar. Stöden ser olika ut i olika kommuner. Att lämna föreningsbidrag är helt frivilligt för kommunerna.

Anledningen till att kommunerna stödjer föreningar är att de skapar ett fritidsutbud och fostrar ungdomar. Det är alltså viktigt att föreningarna är demokratiskt uppbyggda och har en verksamhet som samhället kan ställa upp på. Föreningen ska vara demokrat isk och öppen för alla. Verksamheten ska inte bidra till positiva attityder till våld, rasism, missbruk och liknande. Kostnaderna måste godkännas för att föreningen ska få bidrag. Om föreningen anses ha möjligheter att bidra till finansieringen genom eget arbete och eget kapital kan chanserna att beviljas bidrag öka.

VEM KAN SÖKA:

Som regel ska det vara en ideell förening som söker bidraget. Att föreningen ska vara ideell innebär att verksamheten inte får vara vinstdrivande. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt styrelse. För att föreningen ska anses bildad måste ni haft ett första möte. I vissa kommuner ska föreningen dessutom funnits under ett visst antal månader innan du kan ansöka om bidrag.

Föreningen ska ha ett visst antal medlemmar. Hur många medlemmar föreningen måste ha och vilken ålder de ska ha varierar mellan olika kommuner. I Stockholm och Luleå måste föreningen ha tjugo medlemmar. I Göteborg räcker det att föreningen har femton medlemmar. Medlemmarna ska vara i en viss ålder. Vilken ålder medlemmarna ska ha varierar mellan olika kommuner. I ungefär hälften av kommunerna ska ungdomarna vara under tjugo år. I den andra hälften ska de vara under tjugofem år. I Göteborg och Stockholm ska medlemmarna vara mellan sju och tjugo år. I Luleå kan medlemmarna vara mellan sju och tjugofem år. I vissa kommuner kan det dessutom finnas krav på att föreningen är ansluten till en riksorganisation.

UTDELNING:

Hur stor del av kostnaderna som kommunen betalar varierar mellan de olika kommunerna. Som regel beräknas bidraget fram i förhållande till kostnaderna som föreningen har för lokalerna. Kommunen går exempelvis in med femtio procent av kostnaderna. Det brukar dessutom finnas ett maximibelopp för vad kommunen betalar som relateras till antal medlemmar i föreningen. Detta maximibelopp är några hundra kr per medlem. Du får stödet som bidrag. Det kan också finnas möjlighet att kommunen går i borgen för lån till föreningen. Om föreningen har egna lokaler kan ni få bidrag till kostnaderna på grund av detta. Sådana kostnader kan vara räntor för fastighetslånet, kostnader för värme, försäkringar, renhållning och liknande. Föreningen kan också få bidrag för investeringar i lokalerna. Det kan var ny - , till - eller ombyggnad. Om ni hyr lokaler kan ni få bidrag till hyreskostnaderna. Ni kan antingen hyra lokalen på ett långtidskontrakt eller hyra per timme. För lokaler som hyrs med långtidskontrakt kan föreningen få bidrag för till - eller ombyggnad. Ta kontakt med kommunen i god tid före ni tänker påbörja några arbeten på lokalerna eller om ni tänker hyra alternativt köpa en lokal. Kommunen kan ha en begränsad budget. Dessutom måste vissa bidrag sökas innan projektet startar. Det kan finnas en möjlighet att överklaga beslutet fråga din kommun