Fond för behövande i Alingsås kommun

Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks understödsfond

ÄNDAMÅL

Avkastningen å fonden användes enligt styrelsens bedömande till främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta samt till barns och ungdoms utbildning och uppfostran.Den årliga avkastningen av stiftelsens förmögenhet skall, sedan löpande utgifter bestridits och en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, oavkortat användas enligt ovan. Dock kan, om styrelsen så finner lämpligt, en del av avkastningen reserveras för att utdelas ett följande år.

Nalle Hultén

Saxebäcksvägen 92

441 91 ALINGSÅS

0322-14865