Fond till fattiga barn i Göteborg tillhörande pauvres honteux

Stiftelsen Ernst Hansons donationsfond

Om stiftelsen

Stiftelsen grundades 1913 med "Ändamål att ge understöd åt fattiga barn av familjer tillhörande pauvres honteux inom Göteborg, företrädesvis åt faderslösa barn samt för barn som ej kunnat omhändertas av anhörig eller målsman, bör utackordering till lämpligt hem ske."

När kan jag söka bidrag från stiftelsen?
Ansökningsperioden är 1 – 30 september.

Vem kan söka bidrag?
Ideella organisationer med syfte att hjälpa barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som kommer från utsatta miljöer på grund av ekonomi eller andra orsaker

Vad ska ansökan innehålla?
Registreringsbevis , årsredovisning, verksamhetsplan, syftet med ansökan inklusive budgetuppställning samt övriga viktiga uppgifter såsom kontaktpersoner, telefonnummer, bankkonto samt eventuell hemsida.

Hur vet jag om jag tilldelats bidrag?
Pengarna sätts in på angivet konto i slutet på november varje år. Bekräftelser skickas inte ut.

https://www.stiftelsenernsthanson.se/