Fond för ålderspensionärer eller långtidssjuka i alla åldrar med sjukersättning, som är boende Strängnäs kommun.

Ivar Lindströms Stiftelse

Stiftelser inom Strängnäs kommun

Ivar Lindströms Stiftelse

Ingvar Lindströms Stiftelse är en privat stiftelse som bildades 2002 och verkar i Strängnäs kommun. Stiftelsen lämnar tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande ålderspensionärer och personer med sjukersättning som är boende och mantalsskrivna i Strängnäs kommun. Via stiftelsen går det att söka bidrag till exempelvis vård, tandvård, glasögon, skor, baskläder, hushållsnära tjänster och basutrustning/basmöbler till hemmet.Söker du bidrag till tandvård ska du till din ansökan bifoga kostadsspecifikation från din tandläkare.

Normalt genomför stiftelsen två ansöknings- och utdelningsperioder per år.Vi kallar det vårutdelning och höstutdelning. Tidpunkterna som tillkännages på denna hemsida och i lokalpress. Ansökan kan endast ske på stiftelsens egna ansökningsformulär.

Ansökningsformuläret finns att hämta hos stiftelsens samarbetspartners. Det är Multeums info-disk, kommundelskontoren/biblioteken i Åker, Mariefred och Stallarholmen. Dessutom Svenska kyrkans församlingar och diakoner, pensionärsorganisationerna PRO och SPF, vårdcentralernas kuratorer och tidningen Måsen i Mariefred.

Genom vänligt bemötande från kommunens socialkontor finns ansökningsformuläret också tillgängligt på denna info-sida. Se det gula fältet nedan. Där kan du i lugn och ro läsa igenom formuläret och också skriva ut det själv.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stiftelsens medarbetare Barbro Ekman, telefon 073-936 40 17.

Rabatt på pysseltillbehör i helgen

Pysselhelg på My perfect day

Annons för My perfect day10% rabatt med rabattkod DYI10 hos My perfect day

Beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter

Annons för Climatehero