Höj PH i din grävda brunn med snäckskal

Extra viktigt om du har surmark och myket järn i jorden

-Annons för Granngården-

Snäckskal, 15 kg

Det är en ren naturprodukt vars huvudbeståndsdel är kalciumkarbonat och kommer brytas ned långsamt och fungera som en buffert så att vattnet håller ett mer neutral PH vilket skyddar rör, varmvatten beredare och pump så att de inte rostar sönder.

Man kan även köpa brunnskalk men då får man fylla kalk i en metall hink med små borrade hål, hissa ned i brunnen så att kalken löser upp sig successivt så att inte vattnet blir grumligt.

Snäckskal 15 kg>  125 :-

Brunnskalk Nordkalk 2-6 mm, 15 kg

Kalk som återställer ett surt vatten i en grävd brunn. Brunnskalken från Nordkalk är en ren naturprodukt avsedd för brunnsfilter och kalkinfiltration. Önskvärt pH-värde i vattnet är 7-8. Analysera ditt brunnsvatten regelbundet och byt brunnskalken efter 3-5 år.

Brunnskalk 15 kg> 89 :-