Skänk pengar till Svenska Djurfonden i julklapp

Stiftelsen Svenska Djurfonden

bildades sommaren 2023 av influencern & författaren Therése Lindgren

Stiftelsen Svenska Djurfonden har som ändamål att verka för och stödja främjandet av djur och dess livsvillkor, oavsett art. I Sverige såväl som globalt ska stiftelsen på olika sätt stödja och samverka med organisationer och individer i syfte att förbättra livsvillkoren för djur.

Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att lämna anslag till organisationer eller individer som genom gärning, engagemang eller forskning verkar för förbättrad djurhälsa, stärkt djur- och/eller artskydd och djurrättsfrågor samt för omhändertagande och/eller omvårdnad av djur.

Stiftelsen ska även främja sitt ändamål genom att samverka med organisationer som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål samt genom kunskapsspridning och informationsgivning.

Vill du förbättra djurens livsvillkor?

Vill du bidra till vårt arbete med att förbättra djurens livsvillkor? Donera din gåva via swish eller kontakta oss om du vill veta mer. Vi är tacksamma för varje bidrag som skapar möjlighet att göra skillnad för djuren.

Swishnummer: 123-415 61 88

Ansök om bidrag från Svenska Djurfonden

Stiftelsen Svenska Djurfonden ger bidrag till organisationer, forskning eller privatpersoner som verkar för förbättrad djurhälsa, stärkt djur- och/eller artskydd och djurrättsfrågor samt för omhändertagande och/eller omvårdnad av djur. Ansökan om bidrag kan lämnas när som helst under året men beslut om vilka som beviljas bidrag fattas vid två tillfällen årligen. Sista ansökningsdatum för respektive period är 31 mars samt 30 september.

https://www.svenskadjurfonden.se/om-stiftelsen