Stipendier för att främja barn och ungdomars intresse för botanik och odling

Uno Wibell

Uno Wibell Stipendier

Föreningen vill uppmuntra barn och unga att i olika projekt utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och miljö genom att årligen dela ut Uno Wibell stipendier.

Uno Wibell var föreningens förste ordförande 1988-1996. Vid hans avgång hedrades han med stipendier som ges ut i hans namn.

Utlysningen sker på hösten och kan sökas fram till 1 mars varje år för att sedan delas ut på föreningen Botaniskas Vänners föreningsstämma i maj månad. Projektmedel beviljas vanligen mellan 2 000 och 10 000 kr.

Stipendieansökan bör bestå av:

  • en beskrivning av det planerade projektet
  • vilka som deltar
  • uppskattad tidsram
  • kostnad för projektet

Här kan du ladda ner ansökan för Uno Wibell stipendier.
Pages/Apple,    Word/Microsoft/Chrome,   PDF (endast utskrift)

För mer information vänligen skicka e-post till info@botaniskasvanner.se

uno wibell stipendier