30 st sätt att återanvända stubbar

Istället för att ta bort stubben kan du få användning för den i många år innan den ruttnar bort