Stiftelsen Valldahemmet

Sökande från Norra Halland

Stiftelsen Valldahemmet förvaltar det kapital bildats genom försäljning av dåvarande sommarkolonien Valldahemmet och genom donationer och gåvor av privatpersoner.Avkastningen utdelas årligen som stöd till – forskning inom natur-, landskaps-, miljö- och kulturvård- barn- och ungdomsverksamhet samt utbildning härför – hjälpverksamhet åt behövande

Enskild person eller förening, som önskar bidrag från Stiftelsen, sänder ansökan till Stiftelsen Valldahemmet, c/o Nordhallands HembygdsföreningBox 10 094, 434 21 Kungsbacka
Förfrågningar kan göras per tel. 0300-108 44 eller vid besök på kansliet, Västergatan 17 i Kungsbacka, öppet helgfria måndagar och torsdagar kl. 10-15. Ansökan emotses före 7 april 2016.Blankett för ansökan kan erhållas från Hembygdsföreningens kansli.B

Stiftelsen ser gärna, att dess kapital utökas, så att än mer stödjande verksamhet kan bedrivas, och tar därför gärna emot donationer. Gåvomedel kommer till direkt nytta, då de administrativa kostnaderna är nära nog obefintliga. Det är också tillfredsställande att veta, att hjälp och stöd sker inom närområdet. Stiftelsens bankgiro 5874-0622.

Historik
År 1933 invigdes Valldahemmet. Det var en form av kustsanatorium. Verksamheten där skulle förebygga och bekämpa tuberkulosen.Kampen mot tuberkulosen var framgångsrik. Tuberkulosen utrotades. Valldahemmet och liknande institutioner hade inte längre samma funktion att fylla. Det blev istället sommarkolloni, under årens lopp fick 2 500 barn kolonivistelse där.

Den förening, som drivit verksamheten, sålde fastigheten 1976 till Kungsbacka kommun. Försäljningssumman och övriga tillgångar, cirka 600.000 kronor, har sedan förvaltats av föreningen Valldahemmet. Avkastningen av detta kapital har varje år delats ut inom kommunen till behövande och till förenings- och fritidsverksamhet, främst bland ungdomar.

1996 efter branden ombildades Föreningen Valldahemmet till Stiftelsen Valldahemmet för fortsatt förvaltning av kapitalet. Stiftelsen ville också fortsätta arbetet med att utöva hjälpverksamhet, främja barn- och ungdomsverksamhet samt också stödja vetenskaplig forskning inom natur-, landskaps-, miljö- och kulturvård. Då Stiftelsen Valldahemmet saknar administrativ personal och expedition, togs kontakt med Nordhallands Hembygdsförening. Överenskommelse träffades om att Stiftelsen Valldahemmet ingår i Nordhallands Hembygdsförening.

https://lindomehembygdsgille.nu/

Ida Sohlbergs studiefond för pojkar

Ida Sohlbergs studiefond

Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond

Trevliga pojkar med dålig ekonomi som har lyckats bra i skolan kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. Ansökningsperioden för 2023 är 16 januari till och med 24 februari.

Skolverket förvaltar stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond och utser en nämnd som hanterar ansökningarna och fattar beslut om stipendierna.

Kriterier

För att söka stipendium ska du

 • vara pojke och gå i skola i Sverige
 • ha bra studieresultat
 • ha ett gott uppförande
 • ha dålig ekonomi.

Sökande som saknar föräldrar eller är släkt med Ida Sohlberg har företräde.

Tid för ansökan

Ansökningsperioden är 16 januari till och med 24 februari 2023.

Ansökningsblankett och dokumentation

I din ansökan måste du styrka att du uppfyller alla kriterier. Du ska därför fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med följande dokument:

 1. En kopia av ditt senaste betyg. Observera att det måste vara en kopia av det allra senaste betyget du skickar. Det borde alltså vara betyget från höstterminen 2022.
 2. En kopia av din aktuella individuella studieplan om du går i gymnasiet.
 3. Dokumentation som styrker din och dina vårdnadshavares ekonomiska situation. Skicka kopia av slutskattsedel för dig själv och för dina vårdnadshavare. Om det inte finns kan du istället skicka utdrag ur skatteregistret för senaste året eller ett sammandrag av kontrolluppgifter för det senaste året. Samtliga dokument får du via Skatteverket.
 4. Personligt brev som beskriver din situation och motiv till ansökan.
 5. Intyg som styrker gott uppförande. Intyget ska vara skrivet av en vuxen person (ej familjemedlem) som känner dig, till exempel rektor, kurator, tränare, mentor eller motsvarande

Bara ansökningar som innehåller ansökningsblanketten och alla dokument som vi har frågat efter kommer att bedömas. Kontrollera att alla dokument som står på ansökningsblanketten är bifogade innan du skickar ansökan. Om du inte kan skicka in något av begärda dokument måste du förklara varför.

Ansökningsblankett angående stipendium från Ida Sohlbergs studiefond (pdf, 3,96 Mb) Pdf, 53 kB.

Ansökningsblankett angående stipendium från Ida Sohlbergs studiefond (word) Word, 34 kB.

Skicka ansökan

Mejla samtliga handlingar som pdf som epost till: stipendium@skolverket.se

Eller posta ansökan till:

Ida Sohlbergs studiefond
Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Välkommen med din ansökan!

https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../elev-eller-foralder/stipendium-fran-ida-sohlbergs-studiefond

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Behövande medlemmar i Lärarnas Riksförbund

Birger M Anderssons fond och stiftelsen Elias och Greta Tiselius fond

Birger M Anderssons fond och stiftelsen Elias och Greta Tiselius fond

Till hjälpsökande medlemmar

Stipendiet delas ut varje år till hjälpsökande medlemmar eller dess familjemedlemmar. Gäller ej för studerande­medlemmar.

Kategorier

Bidragen ska:

 • i första hand utdelas till hjälpsökande behövande ålderstigna, sjuka eller funktionsnedsatta medlemmar i Lärarnas Riksförbund – eller dessas likaledes behövande ålderstigna, sjuka eller funktionsnedsatta familjemedlemmar
 • i andra hand för beredande av utbildning och undervisning åt ålderstigna, sjuka eller funktionsnedsatta medlemmar – eller dessas likaledes ålderstigna, sjuka eller funktionsnedsatta familjemedlemmar.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 februari.

Skriv ett personligt brev, berätta om din situation och beskriv vad du är i behov av.

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Elias och Greta Tiselius stipendiefond
Att: Angelika Bogren
Sveavägen 50
Box 3529
103 69 Stockholm

Mer information

För mer information kontakta angelika.bogren@lr.se

https://www.lr.se/utvecklas-i-yrket/stipendier-och-tavlingar/birger-m-anderssons-fond-och-stiftelsen-elias-och-greta-tiselius-fond

Dags att gå i ide varje kväll :)

Björndress

Annons för ellos

Rabattkod  33% på dyraste varan inkl. varumärken + Ytterligare 5% på kampanj- & reapriser

Gäller mellan 2022-11-14 and 2022-11-30

Björndress på ellos.se här!