Fonder & Stipendier del 5

Hässleholms kommun

skriven i Vittsjö församling

Namn

- Anton Anderssons Stiftelse ”för aktningsvärda ålderstigna”-

Blanketter finnas att hämta på Servicekontoret och på Träffpunkt Linden.
Väl ifylld blankett lämnas sedan på Servicekontoret.

Observera att en kopia på självdeklarationen ska bifogas, finns inte denna med behandlas inte ansökan.
Senaste dag för ansökan är den 21/11-2014.

Ytterligare upplysningar kan ges genom Claes Persson, vice ordförande i stiftelsen. Tel. 0451-233 51

Ändamål

”för aktningsvärda ålderstigna”. Sökanden skall vara skriven i Vittsjö församling.

Hässleholms kommun

Vittsjö kommun

Namn

-Anton Anderssons stiftelse för beklädnad av fattiga barn"-

Skogssällskapet
Stefan Ohlsson
Norra Svängen 4
28636 Örkelljunga
tel 0451-268052

Ändamål

Beklädnad av fattiga barn från Vittsjö kommun
Att årligen vid juletid bekläda intill tjugo fattiga barn tillhöriga Vittsjö kommun

Oäktingen och torpargrabben Anton Andersson från Mörkhult, Vittsjö levde i armod och fattigdom under barndom. I sitt testamente ansåg han att nästa generation skulle få ett drägligare liv än det han själv upplevde.

Det är nu 90 år sedan Anton Andersson avled och lydelsen i en del av testamentet lyder: … fond för beklädnad av fattiga barn inom Vittsjö kommun. Anton Andersson fick gå i trätofflor vid sin konfirmation!

Anton Andersson moder Bengta Nilsson var piga på Frösboholmagården och blev med barn där. Barnafader var arvtagare till den stora egendomen men det passade sig inte att en piga skulle bli husmor på gården. Bengta fick avsked och flyttade hem till sina fattiga föräldrar i Mörkhult. Bengta nedkom med ett gossebarn på Juldagen 1857 och gossen döptes till Anton.

Anton fick lärlingsanställning hos en skräddare när han var elva år men hemmet var så fattigt att det inte blev råd till skor då Anton skulle konfirmeras. Han fick ”gå fram” i slitna trätofflor!
Anton var företagsam och flyttade till Helsingborg där han snart startade ett rökeri för sill och de färska varorna såldes på torget.

Helsingborg

Namn

-Stiftelsen Ruth och Axel Rydins fond för pauvres honteux-

Box 1273 Swedbank AB, Ulf Karlström
251 12 HELSINGBORG
0708 -18 83 53

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande kvinnliga ålderstigna,, minst 65 år, sjuka eller lytta. Stiftelsens ändamål är även att lämna understöd åt i Helsingborg bosatta kvinnliga personer i den ställning, som vanligen betecknas med uttrycket pauvres honteux.

Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till fondkapitalet.

Ej bruttoinkomst över 160 000 kr!

Understöden böra i allmänhet icke bestämmas till mindre belopp än 300 kronor och böra om möjligt utbetalas kvartalsvis i förskott.

Hässleholms kommun

Namn

-Stiftelsen Cecilia och N P Frostenssons minne-

Kapitalet får delas ut som premium/stipendium vid skolavslutning i Vanneberga skola eller till barn från Vanneberga.

Kontaktperson:

Rolf Bengtsson, telefon: 0451‑26 84 83.
Skicka meddelande till

Rolf Bengtsson

Ansökan skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Rose-Marie Olofsson
Box 254
281 23 Hässleholm

-Stiftelsen Troed Nelssons sparfond till Vinslövs socken-

Kapitalet får utdelas till barn i samband med examen i Vinslövs församling.

Kontaktperson:

Rolf Bengtsson, telefon: 0451‑26 84 83.

Skicka meddelande till

Rolf Bengtsson

Ansökan skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Rose-Marie Olofsson
Box 254
281 23 Hässleholm

-Stiftelsen Matilda Johanssons donationsfond-

Avkastningen ska delas ut till behövande inom Norra Åkarps församling.

Observera
Socialnämnden har egen ansökningsblankett och fås mot begäran av Jennica Juhlin.

Kontaktperson:

Jennica Juhlin Rignell, telefon: 0451‑26 88 99.

Skicka meddelande till

Jennica Juhlin Rignell

-Stiftelsen Theodor Stephens fond-

Ska utdelas som premier till elever i årskurs 6 i Vittsjö församling.

Kontaktperson:

Jennica Juhlin Rignell, telefon: 0451‑26 88 99.
Skicka meddelande till

Jennica Juhlin Rignell

Ändamål

Stiftelsen Cecilia och N P Frostenssons minne

Kapitalet får delas ut som premium/stipendium vid skolavslutning i Vanneberga skola eller till barn från Vanneberga.

Stiftelsen Troed Nelssons sparfond till Vinslövs socken

Kapitalet får utdelas till barn i samband med examen i Vinslövs församling.

Stiftelsen Matilda Johanssons donationsfond

Avkastningen ska delas ut till behövande inom Norra Åkarps församling.

Stiftelsen Theodor Stephens fond

Ska utdelas som premier till elever i årskurs 6 i Vittsjö församling.

Kristianstads kommun

Namn

-Stiftelsen Louis och Ellen Ljungbergs Tjänstemannafond-

Ansökan
http://tjanstemannafonden.se/uploads/files/stiftelsen-louis-och-ellen-ljungbergs-tjanstemannafond-ansokan.pdf

Ansökan bör vara tillhanda senast den 1 mars. Beslut meddelas per post 1 maj.

Stiftelsen
Louis och Ellen Ljungbergs
Tjänstemannafond
Box 536, 291 25 Kristianstad
info@tjanstemannafonden.se

Ändamål

En gåva kan bara ges till den som är högskoleutbildad och som har eller har haft en statlig, kommunal eller landstingskommunal tjänst i Kristianstads kommun som kräver sådan utbildning. Gåva kan även ges till barn till sådan person eller till änka/änkling efter sådan person.

Gåvor från fonden kan ges för att täcka vanliga levnadsomkostnader och andra särskilda behov exempelvis för handikapputrustning, för rehabilitering eller vård som inte finansieras genom landstinget eller för rekreation.

Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt.

Eventuell förmögenhet kan påverka bedömningen av rätt till gåva.

Beslut om gåva meddelas tidigast i maj månad och beslutad gåva kan tidigast betalas ut under juni månad.

“Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt”

Kristianstads kommun

Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling

Namn

-Stiftelsen ingenjör Oscar Ståhlfors donation-

Kristianstads Kommun

Ansökan ska vara
Medborgarcenter tillhanda
senast den 30 oktober

http://www.kristianstad.se/PageFiles/10079/fondblankett-AoV.pdf

Ansökningarna skickas till:
Medborgarcenter
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Har du frågor?

Medborgarcenter
Tfn: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Ändamål

Understöd åt ärliga och oförvitliga fattiga, företrädesvis sjuka, i Kristianstad mantalsskrivna personer, vilka ej åtnjuta fattigunderstöd.

Krav för utdelning
För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling.

Kristianstads kommun

Tollarp

Namn

-Stiftelsen Sahlbergs fond för Tollarps stationssamhälle-

Kristianstads Kommun

Ansökan ska vara
Medborgarcenter tillhanda
senast den 30 oktober

http://www.kristianstad.se/PageFiles/10079/fondblankett-AoV.pdf

Ansökningarna skickas till:
Medborgarcenter
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Har du frågor?

Medborgarcenter
Tfn: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Ändamål

Utdelning till tre gamla och sjuka inom samhället

Krav för utdelning
För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Tollarp.

Kristianstads kommun

Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling.

Namn

-Stiftelsen apotekare H Nilssons donation-

Kristianstads Kommun

Ansökan ska vara
Medborgarcenter tillhanda
senast den 30 oktober

http://www.kristianstad.se/PageFiles/10079/fondblankett-AoV.pdf

Ansökningarna skickas till:
Medborgarcenter
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Har du frågor?

Medborgarcenter
Tfn: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Ändamål

Till fattiga, företrädesvis änkor inom Kristianstad stad.

Krav för utdelning
För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling.

Kristianstads kommun

bosatt i Oppmanna eller Vånga församling.

Namn

-Stiftelsen S Sundens fond-

Kristianstads Kommun

Ansökan ska vara
Medborgarcenter tillhanda
senast den 30 oktober

http://www.kristianstad.se/PageFiles/10079/fondblankett-AoV.pdf

Ansökningarna skickas till:
Medborgarcenter
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Har du frågor?

Medborgarcenter
Tfn: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Ändamål

Utdelning till behövande inom förutvarande Oppmanna-Vånga kommun

Krav för utdelning
För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Oppmanna eller Vånga församling.

Kristianstads kommun

Namn

-Gösta Wingrens stiftelse-

Kristianstads Kommun

Ansökan ska vara
Medborgarcenter tillhanda
senast den 30 oktober

http://www.kristianstad.se/PageFiles/10079/fondblankett-AoV.pdf

Ansökningarna skickas till:
Medborgarcenter
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Har du frågor?

Medborgarcenter
Tfn: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Ändamål

Att stödja behövande fattiga ensamstående mödrar med barn upp till tolv år.

Krav för utdelning
För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Kristianstads kommun.

Kristianstads kommun

bosatt i Vånga församling.

Namn

-Stiftelsen familjen Åkessons gravfond-

Kristianstads Kommun

Ansökan ska vara
Medborgarcenter tillhanda
senast den 30 oktober

http://www.kristianstad.se/PageFiles/10079/fondblankett-AoV.pdf

Ansökningarna skickas till:
Medborgarcenter
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Har du frågor?

Medborgarcenter
Tfn: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Ändamål

Utdelning till beklädnad till behövande barn inom förutvarande Vånga kommun.

Krav för utdelning
För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Vånga församling.

Kristianstads kommun

bosatt i Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling.

Namn

-Stiftelsen Oscar Petterssons donation och räntefond-

Kristianstads Kommun

Ansökan ska vara
Medborgarcenter tillhanda
senast den 30 oktober

http://www.kristianstad.se/PageFiles/10079/fondblankett-AoV.pdf

Ansökningarna skickas till:
Medborgarcenter
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Har du frågor?

Medborgarcenter
Tfn: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Ändamål

Utdelning till behövande änkor eller oförsörjda barn efter män, som här i staden idkat verksamhet

Krav för utdelning
För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling.

Sunne kommun

Namn

Fondkommittén har 4 sammanträden/år. Sista ansökningsdag är:
28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober

Sista ansöknigsdag: 28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober

http://sunne.se/globalassets/upload/socialtjanst/ekonomi/ansokan--fond.pdf

Carina Olsson

E-post: carina.olsson@sunne.se
Tel: 0565-16257
Besök: Älvgatan 38
Adress: Postkod: 29, 686 80 Sunne

Ändamål

-Social samfond 5 -
Personer inom Lysviks församling kan söka medel.

-Adolf och Emma Perssons fond Personer i Sunne kommun,
företrädesvis från Lysviks församling-

-Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond-

ändamål är att stödja mindre bemedlade, långvarigt sjuka eller handikappade inom Sunne kommun, företrädesvis inom Lysviks församling. Enligt testamentet bör bidrag lämpligen användas till yrkesutbildning. I ömmande fall skall dock bidrag kunna utgå utan att ovanstående villkor uppfyllts.

Kronobergs län

Namn

-T Koraens stipendiestiftelse-

Uppsala universitet
Stiftelseförvaltn., Box 121
751 04 UPPSALA
018-182500

Ändamål

Till medellös studerande av Smålands nation, född i Kronobergs län.

Stockholm

Oscars församling, Hedvig Eleonora församling och/eller Engelbrekts församling och 3:e hand övriga församlingar i Stockholm

Namn

-Stiftelsen Hildur Ströms minne-

I Hedvig Eleonora församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp från församlingens stiftelser om man bor i församlingen, i Stockholms stad eller i Stockholms län. Stiftelserna är religiöst och politiskt obundna. Stiftelserna vänder sig alla till olika specifika ändamål. Grunden för att kunna ansöka om ekonomisk hjälp i Hedvig Eleonora församling är att man är ekonomiskt behövande, ett begrepp som är skatterättsligt och styrks genom inkomstuppgifter och deklaration. Vidare krävs att den sökande bifogar ytterligare handlingar som specificeras i församlingens ansökningsblankett.

Alla som ansöker om stiftelsemedel får ett skriftligt svar oavsett om personen beviljas medel eller inte. Preliminära svar på telefon eller via e-post ges inte. Handläggningstiden är i snitt fyra månader från det att vi har en komplett ansökan innan beslut ges. Tänk på att fylla i alla frågor i ansökningsblanketten och bifoga efterfrågade handlingar som styrker dina uppgifter. Skicka inte original utan kopior av handlingarna. Vi tar inte ställning till ansökningar som saknar uppgifter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår stiftelsehandläggare måndag, tisdag och torsdag kl 08.30-10.30 på tel: 545 675 78.

Vill du ansöka om stiftelsemedel går du till väga enligt följande:

http://hedvigeleonora.se/moten-och-diakoni/stiftelsemedel/

http://hedvigeleonora.se/wp-content/uploads/2013/02/nya-ans%C3%B6knngsblanketten-v%C3%A5r-2015-ny.pdf

http://hedvigeleonora.se/wp-content/uploads/2013/02/Ansokan.pdf

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM

Kristina.m.eriksson@hedvigeleonora.se

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att i enlighet med bestämmelserna i ett av fröken Hildur Ström den 4 juli 1940 upprättat testamente mottaga och förvalta dels fasta egendomen Havssvalget 14 med adress Artillerigatan 52 i Stockholm, dels aktier till ett per den 21 april 1939 beräknat värde av etthundratusen (100.000) kronor.
Åttio (80) procent av den totala avkastningen från Stiftelsen ska användas för understöd åt

1) i första hand och såvida sökanden finns i följande grupp, mindre bemedlade bildade kvinnliga personer inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm,

2) i andra hand och såvida sökanden under 1) ovan ej täcker samtliga utdelningsbara medel, även till mindre bemedlade kvinnliga personer inom Oscars församling och/eller Engelbrekts församling i Stockholm och

3) i tredje hand såvida sökanden under 1) och 2) ovan ej täcker samtliga utdelningsbara medel, även till mindre bemedlade bildade kvinnliga personer inom Stockholms Stads församlingar

Stockholm

Oscars församling

Namn

-Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse-

Från 1 april till 4 maj tas ansökningar emot från behövande kvinnor som bor i Stockholms stad (d v s är folkbokförda i kommunen) till Alfred och Alma Christensens Minnesstiftelse.

Ansökningsblankett samt information om vad man ska tänka på när man ansöker finns att ladda ner här

http://www.oscarsforsamling.se/S%C3%B6kastiftelsemedel.aspx

Endast kompletta ansökningar behandlas. Med ansökan ska bl a finnas kopia på årets deklarationsblankett som skickas ut av skatteverket med början i månadsskiftet mars/april.

Blankett och information går även att hämta i receptionen hos Oscars församling, på Fredrikshovsgatan 3.

Enligt stiftelsens stadgar är det ”mindre bemedlade och oförvitliga i Stockholm bosatta kvinnor” som kan ansöka om bidrag. Att stiftelsen riktar sig till de som är mindre bemedlade innebär även att man inte får ha någon förmögenhet, t ex i form av en bostadsrätt eller fritidshus.

Enligt stadgarna sker utdelningen till de kvinnor, som har blivit beviljade, endast vid ett tillfälle under året - den 11 juli, eller närmaste vardag.

Stiftelsemedel söks vid personligt besök.
Kontakt: Stiftelsehandläggare Stephan Gullberg.
08-442 51 27 (telefontid må, to & fr kl 9:00-9:45, ti 9:30-10:15)
stephan.gullberg@svenskakyrkan.se

Ändamål

Stiftelserna riktar sig till olika behov och åldersgrupper, men har generellt det gemensamt att du ska bo i Oscars församling för att kunna söka medel.

När det gäller social hjälpverksamhet kan ekonomiskt utsatta barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade, eller personer som på annat sätt är i behov av ekonomisk hjälp, söka tillfälliga bidrag.

Du får i allmänhet inte ha någon egen förmögenhet i form av till exempel hus eller bostadsrätt. När det gäller det som kallas omsorg om barn och unga finns det medel att söka för barn upp till 21 års ålder.

Här är det i första hand barnets behov som styr vad bidrag kan beviljas till.I riktlinjerna för utdelning av stiftelsemedel har styrelsen för stiftelserna, som är Oscars församlings kyrkoråd, valt att prioritera vissa ändamål. Dessa är mat, bostad och kläder (i första hand till barn) samt, i mån av möjlighet, nödvändig tandvård samt glasögon.

Det kan även finnas andra ändamål angivna i stiftelsehandlingarna och då följs dessa.

Stockholm

Engelbrekts församling

Namn

Upplysningar:
Diakon Lena Mobrand, tel. 08-406 98 32.
Telefontid torsdag-fredag kl 09.00-16.30.
lena.mobrand@svenskakyrkan.se

Ändamål

Genom ”Engelbrekts församlings stiftelse för behövande” kan man efter ansökan få visst ekonomiskt stöd i akuta situationer. Personer som kan erhålla stöd ska vara bosatta i Engelbrekts församling och tillhöriga Svenska kyrkan.

”Behövande” betyder att månadsinkomsten ej får överstiga 12.500:- före skatt.
Ring eller skicka e-post för att boka tid innan besök.

Engelbrekts församling kan ge tillfällig hjälp också med medel från Stiftelsen EKA.

Ur Stiftelsen Eka:s stadgar:

Stiftelsen skall ha till ändamål att inom Engelbrekts församlings nuvarande gränser ge tillfällig hjälp till mantalsskrivna invånare, tillhöriga Svenska Kyrkan, vilka är ålderstigna, sjuka eller handikappade, eller på annat sätt i behov av hjälp, eller idka annan därmed förenlig verksamhet av diakonal art.

Nyköping

Namn

Stiftelsen Harald och Elisabeth Ahlbergers testamentsfond
S E B Inst & Stift ST-S5

106 40 STOCKHOLM
08-763 72 20

Ändamål

Avkastningen skall sedan 1/5 därav lagts till kapitalet utdelas till sådana långvarigt sjuka eller blinda som är i stort ekonomiskt behov av understöd och har hemortsanknytning i Nyköpings stad, dock att bidrag ej får utgå till behov, som skall tillgodoses genom det allmännas medel.

Stockholm

Hagahemmet för Pauvres Honetux

Namn

-Mauds Stiftelse-

Handelsbankens stiftelsetjänst
HMFS
10670 Stockholm

08-7011000

Ändamål

På nedanstående villkor tillfalla Hagahemmet för Pauvres Honetux, Hagagatan 2, Stockholm, till främjande av vård av behövande ålderstigna sjuka eller lytta.

Hela Landet

Namn

-Hambergska Stiftelsen-

Ansökningsperiod:
1 januari - 15 april, skriftligt besked lämnas i juni
1 augusti - 15 november, skriftligt besked lämnas i december

https://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/a_spara_och_placera_hambergska_ansokan/$file/hambergskastiftelsen_.pdf

Hambergska Stiftelsen
c/o
Chatarina Eriksson
Gamla vägen 15
134 31 Gustavsbergs

Ändamål

Hambergska Stiftelsen har bildats i enlighet med fröken Ulla Hambergs testamente av ar 1917.
Stiftelsens ändamål år att lämna bidrag till social omvårdnad av barn och ungdomar boende i Stockholm.
Stiftelsen utdelar bidrag vid två tillfällen per år.

Ekonomiskt bidrag kan utgå till barn under 18 ar, såväl till enskilda som till barn/ungdomsverksamhet.
årliga bidrag utgår ej. Två ar måste förflyta mellan varje ansökningstillfälle.
Regler finns avseende inkomstgränser.
Bidrag Iämnas inte till ändamål som kan ekonomiskt ersättas av myndighet.

Skåne

Namn

-Stiftelsen SEB Skånska Stipendiefond-

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/SebSkane.aspx

Ändamål

om stiftelsen

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att dela ut stipendier till personer som vid skola i Skåne avlagt examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet och högskolor i Sverige och som dessutom bedrivit studier i ekonomi eller teknik vid universitet och högskolor och uppnått 180 högskolepoäng eller studier vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap eller fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap och uppnått 120 högskolepoäng. Delar av studierna på universitet och högskola får ha bedrivits utomlands.

Stipendierna, lägst 10.000 kronor och högst 50.000 kronor, är avsedda som bidrag till utlandsvistelse under minst sex månader i och för studier och utbildning i något eller några av ämnena jordbruk, ekonomi och handel eller teknik.

att ansöka

Ansökan sker elektroniskt. Innan du påbörjar din ansökan genom att klicka på länken nedan är det viktigt att du läst instruktionerna. Förslagsvis kan du skriva ut och ha dem tillgängliga när du fyller i ansökan.

Ansökan lämnas elektroniskt i enlighet med anvisningar som följer. Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan medför att ansökan lämnas utan avseende.

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/SebSkane.aspx

https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/seb_skanska

Hela Landet

Namn

Stiftelsen Direktör Olof Ahlströms Fond
SEB Enskilda Banken
Stiftelser & Företag
405 04 GÖTEBORG
031-622516
eller FVO

Kontakt

Har du frågor eller vill beställa tid:

Utredare
Telefon 08-20 03 40
Telefontid måndag-torsdag kl. 10-12

Utredare
Telefon 08-411 33 31
Telefontid måndag-torsdag kl. 10-12 och torsdag även kl 13-14

Expeditionen
Telefon 08-411 54 39
Telefontid måndag-torsdag kl. 9-12 och torsdag även kl. 13-14

Adress
Föreningen FVO
Köpmangatan 15, 4 tr.
111 31 STOCKHOLM

Ändamål

Att årligen utdela ekonomiska bidrag till skötsamma och hedervärda kvinnor i medelåldern, som råkat komma i ekonomiska svårigheter utan eget förvållande.

Avkastningen av kapitalet skall, sedan tio procent därav lagts till kapitalet, utbetalas till de personer, som kan komma ifråga, genom månatliga utbetalningar i storleksordning så anpassade, att den ekonomiska situationen för vederbörande blir sådan, att hon erhåller så stort bidrag att hennes ekonomiska status i stort sett blir densamma som innan hon råkade i ekonomisk misär.

Hänsyn skall även tagas till vederbörandes förutvarande ekonomiska ställning, dock att bidraget som sådant icke skall vara av den storleksordningen att det väsentligt avviker från vad som kan anses vara normal levnadsstandard.