Personligt ombud

Personligt ombud

Finns i hela landet och hjälper människor som har svårigheter pga psykiska problem och svårt i kontakten med myndigheter. Personliga ombud stöttar dig som upplever du behöver extra stöd, vård och service för att vardagen ska fungera. Ombuden kan bland annat hjälpa till med att:
  • kartlägga vård- och servicebehov
  • samordna insatser och bygga upp nätverk
  • vara ett stöd i kontakten med myndigheter
  • ge förslag och inspiration till förändring
Ett personligt ombud arbetar fristående från myndigheter, vårdgivare. Det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

Bra information finns här:
http://www.sundsvall.se/personligtombud

Hemsida med kontaktuppgifter till PO i alla län:

http://www.personligtombud.se/