Stiftelsen Systrarna Edith och Ruth Anderssons, Broby Skattegård, fond

Stiftelsen Systrarna Edith och Ruth Anderssons, Broby Skattegård, fond
Lina Sandellgården Fröderyd
Kyrkorådet i Lannaskede församling
570 12 LANDSBRO
0383-770190

Av ränteinkomsten skall varje år minst en femtedel läggas till kapitalet och får övriga fyra femtedelar efter avdrag för förvaltningskostnader varje år efter beslut av kyrkorådet i Lannaskede församling utdelas till behövande, sjuka eller ålderstigna personer, som är mantalsskrivna i Lannaskede församling och icke åtnjuta vård å åldershem, landstingets vårdhem eller annat sjukhem, där vården helt eller delvis bekostas av landstinget eller till annat ändamål som kyrkorådet finner lämpligt.

Varje mottagare får dock erhålla högst 500 kronor om kyrkorådet inte finner särskilda skäl föreligga att utge högre belopp. Som särskilda skäl må därvid även anses penningvärdesförsämring.

Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse

Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna personer (över 50 år) tillhörande Pauvres Honteux, vilka är födda eller bosatta inom det område, som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

Ansökan

Hämta ansökningsblankett, (pdf 118kb)

OBS! Ansökan skall innehålla en redogörelse for sökandens ekonomiska situation samt uppgift om vad bidraget skall användas till. Se mer information i ansökningsblanketten.

Den ifyllda ansökningsblanketten och övriga handlingar sänds till:
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Upplysningar lämnas av: Lars Eriksson, tel 0511 - 810 91

http://www.settergrensstiftelse.se/