Stiftelsen Systrarna Edith och Ruth Anderssons, Broby Skattegård, fond

Stiftelsen Systrarna Edith och Ruth Anderssons, Broby Skattegård, fond
Lina Sandellgården Fröderyd
Kyrkorådet i Lannaskede församling
570 12 LANDSBRO
0383-770190

Av ränteinkomsten skall varje år minst en femtedel läggas till kapitalet och får övriga fyra femtedelar efter avdrag för förvaltningskostnader varje år efter beslut av kyrkorådet i Lannaskede församling utdelas till behövande, sjuka eller ålderstigna personer, som är mantalsskrivna i Lannaskede församling och icke åtnjuta vård å åldershem, landstingets vårdhem eller annat sjukhem, där vården helt eller delvis bekostas av landstinget eller till annat ändamål som kyrkorådet finner lämpligt.

Varje mottagare får dock erhålla högst 500 kronor om kyrkorådet inte finner särskilda skäl föreligga att utge högre belopp. Som särskilda skäl må därvid även anses penningvärdesförsämring.

Posted in Fonder & Stipendier.