Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande

Stiftelsenamn:

Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande

Organisationsnummer: 875001-1838
c/o Adress:  
Adress: Olaigatan 17 B
Postnummer: 703 61
Ort: ÖREBRO
Telefonnummer: 019-611 86 44
Fax: 019-611 19 67
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Örebro län
Säte: Örebro
Ändamål:

Utdrag från stiftelseförordnande:§ 1Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd

1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier eller studieresor eller på annat sätt till förkovran i det yrke eller levnad skall de valt.

I 1 § 1) angivna personer, som tidigare fått understöd, kan - även efter flyttning från Örebro - komma i fråga för ytterligare understöd.

2) till i § 10 närmare angivna personer som på grund av ålder eller sjukdom eller eljest svåra omständigheter har svårt att försörja sig och de sina.§ 10Understöd, som avses i § 1 mom 2) skall utgå)

i första hand till personer, som härstammar från donators föräldrar)

i andra hand till personer eller avkomlingar eller eljest nära anhöriga personer, som varit i donators eller Aktiebolagets Pehrson & Lindgrens tjänst och därvid utfört ett gott arbete)

i tredje hand till personer, som i Örebro kommun idka eller idkat handel eller hantverk eller till sådan persons änka och oförsörjda barn

År: 2014
Tillgångar: 211.040.678 kr

 

Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse

Stiftelsenamn:

Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse

Organisationsnummer: 802404-3427
c/o Adress: Handelsbanken Stiftelsetjänst
Adress:  
Postnummer: 106 70
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-701 10 00
Fax: 08-701 41 59
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: För hjälp åt behövande änkor/s.k. pauvres honteux./ Som villkor för åtnjutande av bidrag från denna fond skall gälla att mottagarna till bidragen äro att anse som behövande ålderstigna sjuka eller lytta. Beloppet eller beloppen skola utdelas för ett år i sänder, i form av gåva till änka eller änkor med eller utan barn, ur den s.k. bildade klassen, villkor är dock att var och en, som mottager bidrag ur stiftelsen fyllt 50 år. Helst skall personen i fråga ej vara helt medellös, utan skall beloppet tjäna att för den som sett bättre dagar, men vid tidpunkten för bidragets sökande befinner sig i små omständigheter, bereda litet glädje och i någon mån skänka känslan av oberoende.
År: 2013
Tillgångar: 10.733.331 kr