Fond för personer som har drabbats av bältros

Stiftelsen Marie C Erikssons fond

ÄNDAMÅL: Främja vetenskaplig forskning för bekämpande av sjukdomen bältros samt för ekonomisk hjälp till behövande, som lider av denna sjukdom.

KONTAKTDETALJER

Stiftelsen Marie C Erikssons fond

Box 738
10135 STOCKHOLM

Telefon: 08-4408880

Stiftelsen Marie C Erikssons fond

Stiftelsen Marie C Erikssons fond
Box 738
101 35 STOCKHOLM
08-4408880

Avkastningen skall användas för främjande av vetenskaplig forskning för bekämpande av sjukdomen bältros samt för ekonomisk hjälp till behövande, som lider av denna sjukdom.