Begravningshjälp

När ett dödsfall orsakats av arbetsskada, arbetssjukdom eller olycksfall i samband med arbetet kan
dödsboet efter den avlidne ha rätt till begravningshjälp. Även då dödsfallet inträffat vid exempelvis totalförsvarsplikt,
studier, arbetsmarknadsprogram eller om den avlidne var intagen på kriminalvårdsanstalt eller liknande så kan
begravningshjälp vara aktuellt.
Om dödsfallet godkänns som en arbetsskada kan begravningshjälp betalas ut till dödsboet. Begravningshjälp
motsvarar 30 % av prisbasbeloppet vid tiden för dödsfallet.
 

Ansökan om begravningshjälp

Utgiven 2012

 

Begravningshjälp

Få begravningshjälp i 4 enkla steg

 

Begravningshjälp kan fås när dödsboet inte kan betala en värdig begravning.

Bbegravningshjalp-begravningshjälp-ekonomiskt-bistand-begravning-lavendla-begravningsbyraegravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som kan fås från den avlidnes kommun. Möjligheten till att få begravningshjälp finns om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnaderna för en, av socialstyrelsen så kallad, värdig begravning. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp varierar från kommun till kommun. Även summan av det ekonomiska biståndet varierar. Enligt socialstyrelsen behöver en kommun maximalt bistå med ett halvt basbelopp, dvs. 22 150 kr år 2016. För att ansöka om ekonomisk hjälp till begravning och för att ta reda på vilka kostnader som omfattas ska du vända dig till socialkontoret i den avlidnes kommun. Specifika kontaktuppgifter till handläggare på Sveriges största kommuner hittar du längre ner!

Få begravningshjälp vid dödsfall – Checklista i 4 steg

  1. Betala inga räkningar för dödsboets räkning innan du ansökt om begravningshjälp.
  2. Säg upp dödsboets eventuella autogiron samt stående överföringar hos banken.
  3. Kontakta Lavendla Begravningsbyrå för en kostnadsfri offert att lämna som underlag vid din ansökan om begravningshjälp.
  4. Ansök om begravningshjälp från den avlidnes kommun.

Mer information här!