Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande

Stiftelsenamn:

Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande

Organisationsnummer: 829502-7547
c/o Adress: Pastorsexpeditionen
Adress: Lindås
Postnummer: 342 52
Ort: Vislanda
Telefonnummer: 0472-300 07
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Kronobergs län
Säte: Alvesta
Ändamål: Avkastningen av kapitalet skall användas för stöd, hjälp och uppmuntran till gamla och sjuka från Alvesta kommun som på grund av sjukdom, handikapp eller andra svårigheter är i verkligt behov av bistånd. Det ligger testatorerna särskilt varmt om hjärtat att stödja personer som drabbats av astma- och allergisjukdomar samt cancer.

Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet

Stöd till poliser och deras familjer

Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet

Stiftelsen har till ändamål att ge stöd till poliser och deras familjer som på grund av särskilda skäl är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan till exempel lämnas till medlem som på grund av sjukdom behöver vård, rehabilitering eller bidrag till en rekreationsresa.

Ansökan

Fyll i en ansökningsblankett som ska innehålla fullständiga personuppgifter, beskrivning av sjukdomen eller din situation ser ut, om eventuell sjukskrivningstid och kvarstående men eller övrigt som kan vara av värde för bedömning.

Senast den 1 september innevarande år ska ansökan vara inlämnad till förbundskansliet. Ansökningar som skickas in efter detta datum överförs till nästkommande år.

Möjlighet till bidrag

Grunden för att få bidrag är ett medlemskap i förbundet och det görs en bedömning utifrån din ansökan med din egen beskrivning över din livssituation.

Om någon i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom och familjen behöver ett bidrag för att kunna göra det där ”lilla extra”. Vid en olyckshändelse i tjänsten, så finns en möjlighet att få bidrag från stiftelsen för till exempel rehabilitering. I genomsnitt har bidraget de senaste åren på cirka 3000 kr för omfattande eller allvarliga familjesituationer kan bidraget vara högre.

Vilka personer sitter i stiftelsen för sociala skäl?
Stiftelsen förvaltas av Polisförbundets styrelse.
Administrationen för stiftelsen handläggs på förbundets kansli.

Vad är Hildur Johnson stiftelse för social verksamhet bland polismän
Genom en stor donation 1977 tillfördes Svenska Polisförbundet cirka en miljon kronor från Hugo Johnson som varit egen företagare. Han önskade med stiftelsen hedra sin hustrus minne. På grund av donationen har många poliser under åren fått bidrag till olika ändamål, rehabilitering, rekreationsresa till värmen eller att familjen har kunnat göra något tillsammans.

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Begravningshjälp

Få begravningshjälp i 4 enkla steg

 

Begravningshjälp kan fås när dödsboet inte kan betala en värdig begravning.

Bbegravningshjalp-begravningshjälp-ekonomiskt-bistand-begravning-lavendla-begravningsbyraegravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som kan fås från den avlidnes kommun. Möjligheten till att få begravningshjälp finns om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnaderna för en, av socialstyrelsen så kallad, värdig begravning. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp varierar från kommun till kommun. Även summan av det ekonomiska biståndet varierar. Enligt socialstyrelsen behöver en kommun maximalt bistå med ett halvt basbelopp, dvs. 22 150 kr år 2016. För att ansöka om ekonomisk hjälp till begravning och för att ta reda på vilka kostnader som omfattas ska du vända dig till socialkontoret i den avlidnes kommun. Specifika kontaktuppgifter till handläggare på Sveriges största kommuner hittar du längre ner!

Få begravningshjälp vid dödsfall – Checklista i 4 steg

  1. Betala inga räkningar för dödsboets räkning innan du ansökt om begravningshjälp.
  2. Säg upp dödsboets eventuella autogiron samt stående överföringar hos banken.
  3. Kontakta Lavendla Begravningsbyrå för en kostnadsfri offert att lämna som underlag vid din ansökan om begravningshjälp.
  4. Ansök om begravningshjälp från den avlidnes kommun.

Mer information här!

Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Stiftelsen grundades av Konsul Göran Fredrik Göransson under tidigt 1900-tal. Stiftelsen lämnar stipendier till studerande med anknytning till Sandvikens kommun. Bidrag lämnas till långvarigt sjuka och funktionshindrade som ej är pensionärer och som är bosatta i Sandvikens kommun. Föreningar och organisationer verksamma i Sandvikens kommun inom områdena barn, ungdom, kultur och funktionshinder kan även söka bidrag hos stiftelsen.

Bidragen är behovsprövade.

Vem kan söka:
Du ska vara bosatt i Sandvikens kommun.
• För studiebidrag gäller att sökande ska vara bosatt i Sandvikens kommun eller ha förälder som är bosatt i Sandvikens kommun eller förälder anställd på Sandvik AB i Sandviken.

Sista ansökningsdag är den 15 februari och 30 september varje år.  
Ansökan sänds till: Stiftelsen den Göranssonska Fonden, c/o Sandvik AB, 811 81 Sandviken
Tel 026-23 57 60

Vad kan man söka:

  • Studiebidrag (endast e-ansökningar)
  • Sjukbidrag (för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder)
  • Tandvård
  • Glasögon
  • Stiftelsen lämnar även bidrag till föreningar och organisationer

http://www.goranssonska.com/pages.asp?PageID=5145

Sveriges Fibromyalgiförbunds minnesfond

 

FONDEN FINNS INTE LÄNGRE! Uppdaterat 12 dec 2019!

Sveriges Fibromyalgiförbunds minnesfond bildades år 2000 till minnet av förbundets försäkringskonsult Kerstin Fransson. Fondens syfte är att hjälpa och stödja
förbundets medlemmar i Kerstin Franssons anda.

I första hand skall medlemmar kunna söka medel ur fonden för att anlita juridisk eller annan expertis i försäkringsfrågor. I andra hand skall medel kunna sökas för behandling, kurortsvistelse eller vistelse i varmare klimat.

JORDHYTTEGATAN 11, Göteborg

031-414411

Bidrag till fonden sätts in på Sveriges Fibromyalgiförbunds
postgirokonto 150 05 20-0.   Märk talongen: Kerstin Franssons Minne!

Hockeyfonden

Om Hockeyfonden

Hockeyfonden är ett initiativ från Skoda Sverige. Projektets övergripande syfte har sen starten 2011 varit att på olika sätt stötta barn, föräldrar och föreningar inom svensk ishockey. Fonden har utvecklats över tid, och verkar nu för att hjälpa fler barn att upptäcka glädjen i hockey – och på så sätt dessutom bidra till att trygga svensk hockeys framtid.

 

Hockeyfonden delar ut startpaket till ett värde av 1 miljon kronor per år. Paketen finns för barn i åldern ca 5-9 år, och innehåller arm- och benskydd, byxor, axelskydd, handskar, klubba och hjälm. Utdelningar från fonden sker i 2-3 omgångar per år, plus vid ett par större tillfällen kombinerat med prova på-dagar hos utvalda föreningar.

Privatpersoner som får ett hockeykit kan hämta ut det hos närmaste Skoda-återförsäljare. Ansökningar kan göras året runt, på hockeyfonden.se.
Hockeyfonden är en del av ett större, långsiktigt hockeyengagemang från Skoda, både internationellt och i Sverige. Skoda är sedan 1991 huvudsponsor till ishockey-VM. I Sverige är Skoda partner till Svenska Ishockeyförbundet, vilket innebär ett engagemang för Damkronorna, Juniorkronorna och Tre Kronor.

Ansökningsformulär

Att ansöka om ett startpaket från Hockeyfonden är enkelt. Välj om du vill ansöka som privatperson eller förening, och fyll i ansökningsformuläret. Förutom kontaktuppgifter och andra praktiska detaljer får du skriva en kort motivering till varför du ansöker om startkit. Paketen finns för barn i åldern ca 5-9 år, och innehåller arm- och benskydd, byxor, axelskydd, handskar, klubba och hjälm.

Utdelningar från fonden sker cirka 2-3 gånger per år. Privatpersoner som beviljas utrustning hämtar sina kit hos närmaste Skoda-återförsäljare. Utdelning till föreningar sker enligt särskild överenskommelse.

Nästa utdelning sker i början av 2017.

Jag vill ansöka som:

 

knapp_privatperson        knapp_forening

Svensk Tandräddning Stiftelse

Logo

 

För att ansöka om bidrag använder du dig av ansökningsblanketten nedan.
För att vi ska kunna hantera din ansökan snabbast möjligt är det viktigt att du fyller i och bifogar samtliga uppgifter.

 

Ansökningsblankett Svensk Tandräddning>>

 

För att styrelsen och dess specialistenhet ska kunna fatta beslut om ev. bidragsstöd så krävs det att samtliga dessa dokument bifogas ansökan;

- Intyg av hyresspecifikation
- Intyg från försäkringskassan (vid ev. bidrag)
- Intyg från kronofogden (vid ev. betalningskrav)
- Intyg från skatteverket (uppgifter om bidragssökandes årsinkomst)
- Journalanteckningar från tandläkare/läkare/psykolog
- Röntgenbilder (gärna på cd-skiva)
- Kostnadsförslag från tandläkare (ska vara baserat på Försäkringskassans referensprislista)

 

Ansökan skickas sedan till;

Svensk Tandräddning
Gruvgatan 8
421 30 Västra Frölunda

 

Akut hjälp / hjälp med kostnadsförslag >>

 

http://tandraddning.se/om-oss/hur-soker-man-bidrag/

 

 

Håll efter tandsten med tandskrapa!

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Logotyp Ekerö kommun

Varje år fördelar socialnämnden fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden. Det går bra att ansöka om medel ur båda fonderna samtidigt.

Enskilda personer som är skrivna i Ekerö kommun kan ansöka om fondmedel och enligt stadgarna ska pengarna gå till behövande inom kommunen, exempelvis främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Medlen ska dock inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

Att få stiftelsemedel är inte någon lagstadgad rättighet och besluten kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år. I ansökan ska vissa uppgifter finnas med:
- Sökandens namn
- Kontaktuppgifter och adress till sökanden
- Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
- Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att
användas till)

Socialnämnden fattar vanligtvis beslut om vilka ansökningar som beviljas vid sitt sammanträde i juni varje år.

Ansökan skickas till:

Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.se