Fond för behövande i f.d Älvsborgs län

Axel Linders Stiftelse

  Axel Linders Stiftelse

Stiftelsens ändamål

 

Stiftelsen delar årligen ut merparten av sitt förvaltningsresultat till olika kategorier av sökande.

 

  • Barns vård och uppfostran. Bidrag till barnfamiljer, och till verksamheter som bedriver sådant arbete.
  • Utbildning eller undervisning. Ges i form av stipendier.
  • Hjälpverksamhet. Bidrag till behövande enskilda personer.

          (I första hand personer bosatta i f.d. Älvsborgs län)

  • Medicinsk forskning. Till forskare och forskningsinstitutioner.

Ansökan lämnas eller skickas, senast 1 oktober, till:

Axel Linders Stiftelse, c/o Margareta Mökander

Markgatan 39

441 51 Alingsås

Vem var Axel Linder ?

Affärsmannen Axel Linder föddes i Alingsås 1877, och dog i Skene 1962.

Hans affärsverksamhet omfattade järnhandel, i huvudsak förlagd till Skene, där han också bodde.

Axel Linder hade inga bröstarvingar, och bildade 1952 Axel Linders stiftelse.

Hans testamente tillförde stiftelsen betydande belopp efter hans död.

Tillsyn

Stiftelsens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland, som årligen granskar verksamheten.

Prisbasbelopp för 2019:  46 500 kr

Bidrag till enskilda ges endast om årsinkomsten understiger fyra basbelopp och förmögenheten understiger ett basbelopp.

 

Nu har Axel Linders stiftelse egen hemsida

Fond till behövande bosatta i f.d. Älvsborgs län

  Axel Linders Stiftelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen delar årligen ut merparten av sitt förvaltningsresultat till olika kategorier av sökande.

  • Barns vård och uppfostran. Bidrag till barnfamiljer, och till verksamheter som bedriver sådant arbete.
  • Utbildning eller undervisning. Ges i form av stipendier.
  • Hjälpverksamhet. Bidrag till behövande enskilda personer.

          (I första hand personer bosatta i f.d. Älvsborgs län)

  • Medicinsk forskning. Till forskare och forskningsinstitutioner.

Ansökan lämnas eller skickas, senast 1 oktober, till:

Axel Linders Stiftelse, c/o Sven-Åke Mökander

Markgatan 39

441 51 Alingsås

LÄS VIDARE  PÅ Axel Linders hemsida ->

http://www.alinderstiftelse.se/

Stiftelsen Ingrid och Vivan Weylerts fond II

Fondens avkastning skall användas för utbildning av unga solister

http://www.borassymfoniorkester.se/wp-content/uploads/2016/04/Ansokan_Stipendium_Borassymfoniorkester.pdf

 

Stiftelsen Ingrid och Vivan Weylerts fond II
Alvestagatan 22
Henry Varenius
504 33 Borås
033-137898

Stiftelsen Räfseryd

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Räfseryd

Organisationsnummer: 864500-8619
c/o Adress: Birgitta Larsson
Adress: Gingri Bräckås 22
Postnummer: 513 95
Ort: Fristad
Telefonnummer: 033-261191
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Birgitta Larsson, 033-261191
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Borås
Ändamål:

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

År: 2008
Tillgångar: 2.349.143 kr

Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen

Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen
Håsten 3
Lars-Göran Svensson
461 95 Trollhättan
0520-42308

Stiftelsens ändamål är att

1. utdela pensioner åt behövande personer, bosatta inom Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade med företräde för s k pauvres honteux,

2 i särskilt ömmande fall utdela annat understöd,

3. utdela stipendium åt vissa officerare vid Militärhögskolan,

4. utdela stipendier till gymnasieskolorna i Karlstad, Vänersborg och Åmål,

5. utdela stipendier åt studerande vid Uppsala Universitet, inskrivna i Värmlands nation

6. underhålla den sten som restes år 1820 till minne av dåvarande konungens och kronprinsens besök vid Västerråda och som nu är placerad vid länsväg 166.

Av den avkastning som årligen kan anslås för angivna ändamål bör minst tre fjärdedelar vara avsedda för sådana pensioner och understöd som anges i punkterna 1 och 2 samt återstoden för övriga ändamål.  Avkastningen får inte användas för att täcka behov som tillgodoses genom det allmännas försorg.

Stiftelsen Räfseryd, Borås

Ändamål:

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Stiftelsen Räfseryd
C/O BIRGITTA LARSSON
 GINGRI BRÄCKÅS 22 
 513 95  FRISTAD

Donationsfonder Borås

Borås Stads logotype

Donationsfonder (1 och 2 samt samfond a) Asta och
Edvard Björnsons Donation, Finn Reimans Donation,
S a Wassbergs Minnesfond och Sven-Petter och Charlotta
Palmqvists Donation. utdelning ur fonderna sker enbart
till privatpersoner boende i Borås, inte föreningar.

De här fonderna är till för att ge ekonomiskt bidrag till fattiga och sjuka privatpersoner bosatta i Borås.

Möjlighet att söka medel ur fonderna utannonseras i Borås Tidning, sista torsdagen i februari och mitten av augusti. Annonsen finner du i "Borås Stads anslagstavla".
För upplysningar och blanketter kontakta Socialkontoret
annelie Jonsson tfn 033-35 82 20.
Ansökan om bidrag från fonder sändes till:

Socialkontoret
501 80 Borås

eller lämnas till kontoret på Österlånggatan 64
Sista ansökningsdagen någon gång i mars!