Läkaresällskapets välgörenhetsfonder

Välgörenhetsfonder

Läkaresällskapet har även välgörenhetsfonder som bland annat delar ut medel till läkare i behov av ekonomisk hjälp, till änkor efter eller barn till avlidna läkare.

Ansökan senast den 1 december
Erik Sjögrens fond har till ändamål att dela ut understöd för beredande av vård inom Västmanlands län av personer som lider av cancer, barnförlamning- eller reumatiska sjukdomar. (Ingen speciell blankett, personligt brev eller läkarintyg krävs).

Ansökan senast den 1 mars
Ellen och Gösta Malmgrens fond till behövande läkaränkor och deras barn samt Svenska Läkaresällskapets Välgörenhets-, stipendie- och forskningsfond för understöd åt nödställda svenska läkare samt åt behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare.Till ansökan bifogas:
- personbevis
- uppgift om släktskapsförhållanden som kan berättiga till understöd
- uppgift om underhållsskyldighet
- uppgift om inkomst
- intyg av minst två välkända personer, helst läkare, om sökandens verkliga behov av understöd
- sökandens fullständiga postadress

Anton och Dorothea Bexelius minnesfond ger bidrag till organisationer i Stockholm med ändamål att bereda vård och hjälp åt behövande psykiskt sjuka.

Diemers fond är öppen för alla att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).

Nauckhoffs fond ger svensk läkare, hustru eller barn till eller änka efter, svensk läkare möjlighet att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).

Stiftelsen Arthur Engels fond
Bidrag till personal m.fl. för bl a studieresor, utgivande av medicinska arbeten samt gästföreläsare.

Stiftelsen Mentalvårdens hjälpfond
Endast RSMH-föreningar i Sverige (Riksförbund för social och mental hälsa) kan söka pengar ur denna fond.

Mer information
Eva Kenne,SLS Kansli, Box 738, 101 35 Stockholm,
telefon 08-440 88 87
eva.kenne
(at)sls.se

http://www.sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Valgorenhetsfonder/

Diemers fond

Diemers fond

Understöd för en tids vistelse i Aachen eller svensk badort, ansluten till svenska kurortersförening. Bidrag ges även till "solen" tex. Mallorca

Diemers fond är öppen för alla sjuka att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas och personligtbrev).

Sista ansökningsdag är den 1 mars

Fondförvaltare:
Svenska Läkaresällskapet
Box 738
101 35 Stockholm

08-440 88 60

http://www.sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Valgorenhetsfonder/