Stipendier vid Göteborgs universitet

Stipendier och bidrag

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag inom alla ämnesområden. Sorterad efter sista ansökningsdag.
Aktuella stipendier

Stipendier vid Göteborgs universitet

För studerande, forskare, lärare m fl verksamma vid Göteborgs universitet finns många stipendier och bidrag att söka. En del stipendier handlägges centralt med beslut av speciellt utsedda nämnder, några bidrag administreras av en fakultet och vissa handhas helt och hållet av en institution.
Stipendier vid Göteborgs universitet

Forskningsfinansiering

Vid Forsknings- och innovationskontoret hjälper vi dig som är forskare eller administratör vid Göteborgs universitet att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering. 
Forskningsfinansiering

http://www.gu.se/forskning/stipendier

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Göteborgs Stadsmission

Socialt och ekonomiskt stöd

På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder Stadsmissionen ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.

Stadsmissionen ser människan som en helhet och vill möta både fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Vem är du och vad behöver du? Hur har du det nu och hur vill du ha det? Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är kuratorer med socionomutbildning varav en även är diakon.

Stadsmissionen erbjuder

För barnfamiljer och ungdomar upp till 26 år:

  • En ansökan per år om ekonomiskt bidrag. Ansökan skall avse barnets behov.
  • Respektfulla samtal om din ekonomi och stöd i kontakter med myndigheter, sjukvårdvård mm. För oss är varje människa unik och alla har samma värde, därför är det viktigt för oss att du får dina samhälleliga rättigheter tillgodosedda.
  • Stödsamtal kring det som kan oroa och vara svårt i livet, till exempel relationer, ensamhet eller hälsa.
  • Sommarläger – familjedagar under sommaren
  • Möjlighet att låna en stuga i Göteborgs skärgård.
  • Bidrag till jul.

För att kunna erbjuda den hjälp som du behöver vill vi först träffa dig för ett sorterande samtal. Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

För ensamstående/sammanboende vuxna:

  • En ekonomisk ansökan per år, vid regelbundna tider under året, kontakta oss om du vill ha mer information
  • Bidrag till jul (ansökningsperiod se separat information)

 Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

Ansökningsperioder

18 januari – 27 maj och 15 augusti – 18 november.
Ansökan Jul 7 november – 2 december.

Tidsbokning

Välkommen att boka en tid hos oss:
E-post: ses@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 36 00
Telefontid:
Måndag kl 10.00-11.45
Onsdag kl 13.00-14.00
Torsdag kl 13.00-14.00

Socialt och ekonomiskt stöd

Dahl-Swartlingska stiftelsen

Dahl-Swartlingska stiftelsen

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ”pauvres honteux” (ekonomiskt behövande) i Norrköping.

Sänd ansökan till
Danske Bank stiftelsetjänst, c/o Norrköping kommun, Box 111 44, 404 23 Göteborg

Carl Johan Nelins stiftelse

Carl Johan Nelins stiftelse

 

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för.

Ansökningsdatum: 30 april

 

Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.

 

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Nordénska Lundsbrunnsstiftelsen

 

Lundsbrunns Kurort - Konferens, Spa, Restaurang & Golf

http://www.lundsbrunn.se/

Ändamål:

Att bekosta vistelse sommartid på Piperska Lundsbrunn- Ej till kontanta bidrag

För vem:

Ekonomiskt behövande, sjuka och handikappade.

Ansökningsblankett rekvireras via telefon

Ansökan kan göras hela året

Remiss från läkare är önskvärd samt referensperson, t ex läkare, kommunal förtroende man, präst eller liknande

Lundsbrunns Kurort • 533 72 Lundsbrunn • Telefon: 0511 - 571 90 • Fax 0511-574 66 • info@lundsbrunn.se