Fond för handikappade ungdomar som idrottar

Elsa och Olof Ericssons Stiftelse

ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att bereda idrottsutövande handikappad ungdom med små ekonomiska resurser möjlighet att utvecklas i sin utövning och att deltaga i träningsläger, tävlingar och handikappolympiad.

Ovannämnda ändamål skall förverkligas genom att förbundet av erhållen avkastning årligen utbetalar kontanta bidrag till de ungdomar som förbundet bedömer ha störst behov, dock med den inskränkningen i förbundets bedömande att av de ungdomar som årligen erhåller bidrag skall minst fyra av tio vara synskadade. Skulle antalet bidragstagare något år vara flera eller färre än tio skall proportionen 4:10 bibehållas.

Elsa och Olof Ericssons Stiftelse

Svenska Handikappidrottsförbundet

Idrottens Hus

114 87 STOCKHOLM

08-6996000