Petra Lundbergs stiftelse

Fond för utrotningshotade djur och skydd av utsatta djur

Allmän information

Petra Lundbergs stiftelse lämnar bidrag till organisationer och enskilda personer.

Stiftelsens övergripande ändamål är att på olika sätt främja djur och stärka djurens villkor.

Stiftelsen lämnar bidrag för arbete med utrotningshotade djur eller för att omhänderta eller på annat sätt skydda utsatta djur. Både djur på land och i vatten omfattas. Vi ser gärna ansökningar inom områdena djurskydd för tamdjur och skydd av utrotningshotade vilda djur.

Ansökningsperioden är en gång per år mellan 1 november och 31 januari.

Besked lämnas i slutet av april.

Redogörelse för använt bidrag

En redogörelse för använt bidrag skall ske till stiftelsen senast inom ett år från utbetalningsdatum. Den skall innehålla dels en ekonomisk redogörelse, och dels hur bidraget har kommit till nytta.

Redogörelsen skickas till: info@petralundbergsstiftelse.se

Ansökan

Ansökan görs genom att sökande fyller i och skickar in ansökningsblankett till: info@petralundbergsstiftelse.se

Observera att ansökningar som saknar obligatorisk information ej kommer att behandlas.

Ladda ner ansökningsblankett för bidrag

Om Stiftelsen