Fond för kvinnliga lärare vid gymnasiet eller grundskolan i Göteborg

Stiftelsen Fritz och Susanna Hasselblads Minne

ÄNDAMÅL: Ett mindre antal stipendier till i tjänst varande eller pensionerade kvinnliga lärare vid gymnasial skolform eller grundskola i Göteborg. Företräde har lärare som är eller har varit anställd vis privat- eller kommunal flickskola.

 

ANSÖKAN: Senast 19 april ingen särskild blankett behövs. Skall innehålla uppgifter om anställning, inkomst och förmögenhet (kopia av hela årets självdeklaration bifogas) Uppge ändamål, önskat stipendiebelopp samt övriga förhållanden som sökande vill åberopa.

KONTAKTDETALJER
Stiftelsen Fritz och Susanna Hasselblads Minne
Nordea bank AB
Stiftelseadministration
40509 GÖTEBORG
Telefon: 031-935995 Lena Nordlund