Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad

Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad
Släthult 11
Bengt-Anders Johansson
333 91 Smålandsstenar

Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad ( Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Värnamo kommun, Hylte kommun och Ljungby ). Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker.

Stiftelsen Solideo Papal

Stiftelsen Solideo Papal
Strandpromenaden 18 A
Carlos Luna
269 33 Båstad

Stiftelsens ändamål är att verka för att förbättra romers levnadsvillkor i Europa. Med det förstås bl.a. att ge stöd till organisationer och enskilda som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för romer i Europa.