Den Stora Fondboken är nu prissänkt till 99kr!

Tidigare pris 292kr nu 99kr!

-Inlägget innehåller affiliatelänk för Stora Fondboken på Bokus-

fondboken

Stora Fondboken

Den Stora Fondboken 2019 direktlänk!

Över tusen fonder, donationer, gåvor, stipendier och stiftelser att söka för allt mellan himmel och jord!

99kr  292kr

Om det kommer att tryckas en ny fondbok för 2020 kommer den bli dyrare men ungefär samma innehåll! Så passa på att köpa 2019 innan den tar slut!

 

Den Stora Fondboken finns här!

Hitta rätt fond!

Den stora fondboken

Den Stora Fondboken har alla fonder, donationer, stipendier och gåvor som finns i Sverige!

Kan vara bra att ha till hands om du letar i Stipendiedjungeln och behöver hjälp.

Den går också att låna på biblioteket och ibland finns en ej-hemlånsbok liggandes på biblioteket.

De flesta fonder och stipendier för behövande finns på Pankpraktikan.se och hittar jag nya fyller jag på efterhand i bloggen!

NU HAR DEN NYA STORA FONDBOKEN 2019 släppts med uppdaterade fonder!

Mer Information

fondboken

Stora Fondboken

Hitta fonder och Stipendier på Pankpraktikan

Bild lånad från @dorisjanetd

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas med uppdaterade fonder!

Boken kostar 299 kr! Nu 149 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Systrarna Panofskys minnesfond

 

Systrarna Panofskys minnesfond är en fond som kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering.

Gåvor - var med och hjälp utsatta djur!

Fonden är helt finansierad av vänliga gåvogivare, så vill du sätta in en gåva till Systrarna Panofskys minnesfond till plusgirokonto 90 00 63-9 så tas den emot med stor tacksamhet. Vi söker också regelbundna sponsorer och faddrar till fonden. Systrarna Panofskys minnesfond ingår i Djurens Rätts verksamhet och innehar 90-konto. Verksamheten hade tidigare namnet Chickas minnesfond. Här kan du se tidigare utbetalda bidrag ur fonden och inkomna gåvor.

Fondens syfte

Fondens syfte är främst att ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Här kan du läsa om några av alla de djur som har fått hjälp från fonden.

Medel ur fonden kan sökas för att täcka kostnader som uppkommit då medlemmar i Djurens Rätt tagit hand om övergivna djur, till exempel för veterinärvård vid sjukdom eller olycksfall, kastrering och märkning.

Om en ansökan gällande akut veterinärvård bifalls kan bidrag betalas ut i efterhand med kvitto som underlag. Medel att täcka åtgärder som inte är akuta betalas direkt av fonden mot faktura.

Varje fall prövas enskilt och medlen är begränsade, alla ansökningar kan tyvärr inte beviljas.

Handläggningstiden är en vecka för fullständig ansökan, men kan bli längre om ansökan måste kompletteras. Är djuret i akut behov av hjälp som du inte själv kan tillhandahålla rekommenderar vi att du vänder dig till Polisen eller ett djurhem eller en omplaceringsverksamhet ur denna lista.

Personer med djurförbud kan inte söka medel ur fonden.

Som bidragstagare ur fonden förbinder du dig att:

  • Innan ansökan görs anmäla det upphittade djuret till Polisen.
  • Fullfölja den uppföljning av fallet som Djurens Rätt efterfrågar.
  • Tillhandahålla dokumentation av fallet och bilder av djuret att användas av Djurens Rätt offentligt i folkbildande och opinionsbildande syfte, med målet att minska antalet djur som överges och far illa.
  • Meddela behandlande veterinär att Djurens Rätt ska kunna få information från djurets journal.
  • Omplacera det övergivna djuret på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel genom samarbete med någon av omplaceringsverksamheterna som finns listade på vår webbplats.
  • Om du själv ordnar omplaceringen, ska djurets nya familj förbinda sig att hålla djuret försäkrat och (beroende på djurslag) vaccinerat.
  • Är det övergivna djuret en okastrerad katt eller hund förbinder sig bidragstagaren att ombesörja kastrering på fondens bekostnad så fort djurets hälsa tillåter.

Har du frågor om ansökan är du välkommen att höra av dig till oss på panofskysminnesfond@djurensratt.se.

Om du har en brådskande fråga, kontakta info@djurensratt.se.

https://www.djurensratt.se/systrarna-panofskys-minnesfond

Jultomtarna i Skövde

Jultomtarna i Skövde

Sällskapet Jultomtarna stiftades på påskdagen år 1877. Några herrar vid namn Oskar Sjöberg, F.W. Zenzén, Bernt Lindblom, Per Andersson och Fr. Wahlström hade samlats för att umgås när Zenzén förslog att de alla skulle ansluta sig till en förening i Göteborg kallad Jultomtarne, som han själv var medlem i sedan en tid tillbaka. Man kom då fram till att behovet av det nog fanns behov av jultomtar även i Skövde och på Sjöbergs förslag startades så Sällskapet Jultomtarne i Sköfde.

Stadgarna fastslog att målet för verksamheten skulle vara ”att företrädelsevis med kläder understödja fattiga, i främsta rummet inom samhället boende barn, vilka utmärkt sig för flit och goda seder”.

De barn som utvalts fick komma på julfest med sina föräldrar hos sällskapet. Barnen tilldelades klädesplagg och kanske en psalmbok eller en katekes, innan julmat och julgransplundring vidtog. Det första året räckte de insamlade medlen till två flickor och två pojkar, men verksamheten växte sig snart större tack vare gåvor från privatpersoner, föreningar, företag och kyrkor – precis som det fungerar i dag.

1932 fick verksamheten en rejäl skjuts när Theodor Egnell genom sitt testamente skänkte föreningen hela 46000 kronor, vilket motsvarar en bra bit över en miljon i dagens penningvärde.

1955 ändade traditionen med julfester och så småningom fick barnen själva prova ut kläder i butiker, för att sedan kunna hämta ut dem inslagna och klara inför julhelgen.

När staden växte och blev till storkommun utökades sällskapets upptagningsområde och idag sker julklappsutdelningen i form av presentkort i stadens butiker.

Jultomtarna idag

Trots att vi lever i ett rikt land finns det fortfarande barn och ungdomar som lever under knappa förhållanden, så Jultomtarna behövs lika mycket idag som när sällskapet bildades. Inför julen 2014 siktar vi på att bidra med i genomsnitt 1800 kr vardera till runt 300 behövande barn.

Verksamheten bedrivs i stiftelseform helt utan vinstintressen. De enda kostnader vi har är den årliga annonseringen av ansökningsuppgifter – allt annat, som insamlingsannonser, hemsida, lokaler och så vidare står våra sponsorer för. Styrelsen arbetar helt ideellt och svarar själva för alla kostnader som transporter, fikabröd och så vidare – allt för att se till att insamlade medel och avkastningen på stiftelsens kapital ska kunna gå oavkortat till barnen som behöver vår hjälp.

Vill du hjälpa oss hjälpa så är vårt plusgironummer 44 32 65-4

Vill du ansöka om bidrag, ansök här.

 

Sällskapet Jultomtarna
c/o Lennart Andersson
Rådmansgatan 18 A
541 45 Skövde.

 

Våra sponsorer

Tack till alla som hjälper oss hjälpa – men särskilt till våra huvudsponsorer:

Kyrkans hus och Nordea för lokaler

Skaraborgs Allehanda och Skövde Nyheter för annonsutrymme

Morot Kommunikation & Design för hemsida och webbhotell