Stipendium till hantverksutbildning

Gustaf och Torild Hammars Stiftelse

ÄNDAMÅL: Att stödja personer under utbildning i hantverksyrken, hantverkare i vidareutbildning eller i specialistutbildning, såväl på gymnasieskola som annan typ av utbildning.

VEM KAN SÖKA: Folkbokförda i följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund-Tjörn, Öckerö.

Ansökningsperiod 1 - 2020-01-01 - 2020-05-31
Besked lämnas till de som beviljats stipendium senast 2020-07-01.

Ansökningsperiod 2 - 2020-06-01 - 2020-10-31.
Besked lämnas till de som beviljats stipendium senast 2020-12-31.

ANSÖKAN:2 ansökningsperioder under året på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se företagarnas hemsida.

KONTAKTDETALJER

Gustaf och Torild Hammars Stiftelse

Företagarna Göteborg

Erik Dahlbergsgatan 3
41126 GÖTEBORG

Telefon: 031-745 4012 Åse Persson

E-mejl: gbg@foretagarna.se

Webbsida: http://bit.ly/2m6QnP4

E-mejl: ase.persson@foretagarna.se

Telefon: 031-745 4012 Åse Persson

Fond för hantverkare och deras fortbildning

Fabrikör J L Eklunds Hantverksstiftelse
Box 7020
121 07 STOCKHOLM-GLOBEN
08-4427840

Avkastning skall användas till understöd åt hantverkare för deras fortsatta utbildning.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse - yrkesskicklighetens främjare. Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Sök stipendium

Stipendieansökan samt bilagor (intyg, betyg etc.) skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 maj för studier under det aktuella läsåret (1 juli - 30 juni) Kurstiden/praktiken måste omfatta minst tre månaders heltidsstudier.

 

 

Ladda ner ansökningsblanketten (till höger) och posta den till:

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
c/o Stockholms Hantverksförening
Vasagatan 46, 111 20 Stockholm

http://www.jleklund.se/sidor/sok-stipendium/

 

Wingeska stiftelsen

Wingeska stiftelsen

Vem kan ansöka: Hantverkare och deras hustrur (familj). Medel kan även ges till barn. Den sökande ska kunna styrka sitt hantverksyrke med intyg.

Fattiga och orkeslösa av hantverkare eller sådana, som endast har försörjningsrätt, och deras hustrur, vilka varit och är nyktra samt ådagalagt ett gott och alltid redligt uppförande och i andra hand värnlösa barn.

Antal utbetalningar per år: 4
Sista ansökningsdag: 15 februari
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

http://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

 

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildning,

t.ex. hantverkare och konsthantverkare som vill vidareutbilda sig i sitt yrke.

 

Stipendiet gäller för studier, praktik eller arbete, främst i utlandet men även i Sverige.

 

Ansökningsblankett 2016–instruktioner

 

Vem kan söka stipendium från Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond?
 
•Du måste ha genomfört en grundutbildning inom din yrkesutbildning
 
•Du får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet som du söker
stipendium för.
 
•Du ska påbörja din utbildning, din praktik eller ditt arbete inom perioden 1 juni 2016 –31 maj 2017
 
•Om din stipendieansökan gäller en utbildning i Sverige får denna inte vara sådan
som anordnas eller bekostas av stat eller kommun, till exempel gymnasium, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning
eller högskola/universitet.
 
•Om du har fått stipendium från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond vid ett tidigare tillfälle kan
du inte bli beviljad stipendium igen.
 
Du MÅSTE bifoga dessa handlingar
 
•Personbevis
•Betyg eller intyg från din grundläggandeyrkesutbildning.
•Intyg från din arbetsgivare om du jobbar eller har jobbat inomditt yrke.
 
(Du behöver inte ha yrkeserfarenhet från branschen för att kunna söka stipendium).
 
•Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen,
praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.
 
•Antagningsbesked eller välkomstbrev.
 
Om du inte har fått ett sådant när du skickar in din ansökan måste du komplettera din ansökan med detta så fort du har fått det.
OBS! Om du inte bifogar ovanstående handlingar kommer styrelsen inte att behandla din ansökan.
Du kommer inte att få någon påminnelse om din ansökan inte är komplett
 
Du ska INTE bifoga följande handlingar
•Din portfolio, fotografier, teckningar eller andra former av arbetsprover.
•Kostnadsberäkning eller budget.
•Betyg eller intyg från andra utbildningar och arbeten än de som rör din yrkesutbildning
 

Tänk på

 

•Försök i största möjliga mån att beskriva ändamål och syfte i rutan för detta på blankettens andra sida.

Använd endast i undantagsfall bilagor.

•Häfta inte ihop dokumenten. Använd inte heller gem, pappersklämmor, plastfickor eller liknande.

•Underteckna ansökan!

 

Vad händer med ansökan?

 

När stiftelsens styrelse har behandlat din ansökan kommer du att få ett brev där det framgår om du har blivit

beviljad stipendium eller fått avslag.

 

Om du blir beviljad stipendium kommer du att få cirka 2/3 av stipendiebeloppet när du påbörjar utbildningen,

praktiken eller arbetet. Du får mer information om detta i brevet du får efter styrelsens beslut.

 

Där framgår också vad som gäller för den personliga redogörelse du måste skriva för att få den resterande tredjedelen av

stipendiet.

 

OBS! Under juli och december kommer inga utbetalningar att ske.
 
Skicka in ansökan
 
Du skickar den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till:
 
Stiftelsen August Ringnér
Rune Olsson
Spinnmästarevägen 51
437 34 Lindome
august_ringners@telia.com
 
Sista ansökningsdag är 30 april 2016

 

 
 

Hantverksstiftelsen i Katrineholm

Hantverksstiftelsen i Katrineholm

Hantverksstiftelsen delar årligen ut stipendier till yrkesverksamma hantverkare med koppling till Katrineholm.

Stipendierna finns till för att uppmuntra och stödja utvecklingen inom hantverk och hantverksyrkena. Stipendierna har funnits i många år och gått till olika yrken; hårfrisörer, fotografer, kläddesigner och slöjdlärare.

Hur mycket pengar som läggs på stipendierna avgörs av hur bra det går för stiftelsen, vars mesta kapital är placerat i obligationer och aktier. År 2008 var summan 50 000 kronor. Vem eller vilka som erhåller årets stipendier avgörs på stiftelsens årsmöte i mars.

 

http://www.hantverkarna.se/sidor/hantverksstiftelsen-i-katrineholm/