Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet

Stöd till poliser och deras familjer

Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet

Stiftelsen har till ändamål att ge stöd till poliser och deras familjer som på grund av särskilda skäl är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan till exempel lämnas till medlem som på grund av sjukdom behöver vård, rehabilitering eller bidrag till en rekreationsresa.

Ansökan

Fyll i en ansökningsblankett som ska innehålla fullständiga personuppgifter, beskrivning av sjukdomen eller din situation ser ut, om eventuell sjukskrivningstid och kvarstående men eller övrigt som kan vara av värde för bedömning.

Senast den 1 september innevarande år ska ansökan vara inlämnad till förbundskansliet. Ansökningar som skickas in efter detta datum överförs till nästkommande år.

Möjlighet till bidrag

Grunden för att få bidrag är ett medlemskap i förbundet och det görs en bedömning utifrån din ansökan med din egen beskrivning över din livssituation.

Om någon i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom och familjen behöver ett bidrag för att kunna göra det där ”lilla extra”. Vid en olyckshändelse i tjänsten, så finns en möjlighet att få bidrag från stiftelsen för till exempel rehabilitering. I genomsnitt har bidraget de senaste åren på cirka 3000 kr för omfattande eller allvarliga familjesituationer kan bidraget vara högre.

Vilka personer sitter i stiftelsen för sociala skäl?
Stiftelsen förvaltas av Polisförbundets styrelse.
Administrationen för stiftelsen handläggs på förbundets kansli.

Vad är Hildur Johnson stiftelse för social verksamhet bland polismän
Genom en stor donation 1977 tillfördes Svenska Polisförbundet cirka en miljon kronor från Hugo Johnson som varit egen företagare. Han önskade med stiftelsen hedra sin hustrus minne. På grund av donationen har många poliser under åren fått bidrag till olika ändamål, rehabilitering, rekreationsresa till värmen eller att familjen har kunnat göra något tillsammans.

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev