Anmäl till kommunen om du upptäcker Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum)

Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum)

Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum)

Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum)

Jätteloka kan hota den biologiska mångfalden

Främmande arter kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Jättelokan, Heracleum mantegazzianum, är en främmande art som etablerat sig i Sverige. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. Jättelokans växtsaft kan också ge brännskador på människors hud i kombination med solljus. Därför bör jättelokan bekämpas.

Bränd av björnloka eller jätteloka

Björnloka och jätteloka innehåller så kallade furokumariner, som är irriterande på huden, särskilt om du samtidigt utsätter huden för solljus.

  • Bild på björnloka

Det irriterande ämnet finns i hela växten och det kan räcka med att bara röra vid blomman helt lätt för att få symtom som liknar en brännskada. Du kan få kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som gör ont.  Besvären kan kvarstå i veckor, och ibland kan huden bli mörkfärgad och det kan bildas ärr.

Björnloka kallas även björnfloka. Jätteloka kallas även jättebjörnloka eller jättefloka.

Lindra besvären

Om du har blivit bränd ska du tvätta huden noga. Sedan kan du smörja in med kylbalsam för att lindra besvären.

Skydda mot sol

Om du har fått en hudirritation med rodnad och blåsor bör du skydda det utsatta hudområdet mot sol under minst en vecka.

Även om du inte märker någon reaktion i huden efter kontakt med växten bör du skydda det utsatta hudområdet mot sol under minst två dagar. Hudirritationen kan komma med ett par dagars fördröjning.

Söka vård

De allra flesta som bränner sig på växten behöver inte söka vård, men om du har blivit bränd på ett stort hudområde bör du kontakta vårdcentralen.

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Brand-av-bjornloka-eller-jatteloka/

Fonder inom vård och omsorg i Karlstad

Ingen specifik alternativ text finns tillgänglig

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad disponerar fonder som delas ut 2 gånger per år. Dels vid juletid och dels innan midsommar. Fondmedlen delas ut till enskilda personer enligt donatorernas önskemål.

Ansökan

Du söker fondmedel på blanketten "Ansökan om fondmedel inom vård och omsorg" klicka här!. Fyll i alla uppgifter som gäller dig. Vi kan inte behandla ofullständiga ansökningar.

Ansökan sänds till:
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningsledningskontoret
651 84 Karlstad