9 kreativa sätt att förvara på väggen

Med rolig design

10 roliga leksaker man kan göra med kartonger

Spara de stora kartongerna på julafton!

 

1. Flyga flygplan

 

2. Öppna en mataffär

 

3. Göra ett dockskåp

 

4. Tillverka en segelbåt

 

5. Bygga en borg

 

6. Vägar och tunnlar

 

7. Bygga stuga

 

8. Göra labyrintgångar

 

9. TV-underhållning

10. Bygga en rymdraket

Sparbanksstiftelsen Dalarna

Stiftelsenamn:

Sparbanksstiftelsen Dalarna

Organisationsnummer: 883201-9692
c/o Adress:  
Adress: Box 717
Postnummer: 791 29
Ort: FALUN
Telefonnummer: 023-470 00
Fax: 023-652 58
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Dalarnas län
Säte: Falun
Ändamål:

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna, får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna.

Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

År: 2014
Tillgångar: 64.622.000 kr

Idéer för livet-stiftelsen

Ändamål: Har du en idé  eller vet ett bra sätt att arbeta främjande för barn och ungdomar i Sverige, men saknar medel att genomföra idén?

Då kan du söka stipendium.

 Vem kan söka: Projekt, organisationer och föreningar.

Ambitionen är att hellre stödja flera mindre projekt, än några få stora. Stipendium kan inte sökas för enskilda personer och går ej heller att söka för redan genomförda projekt.

Ansökan: När som helst under året på särskild blankett och mer information se stiftelsens hemsida.

http://www.ideerforlivet.se/var-ide/stiftelsen/

 

Idéer för livet-stiftelsen
Skandia
10350 Stockholm

tel: 020-555500

Djurkompaniet.se