Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne

Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne
Sandvik AB
811 81  SANDVIKEN
026-26 12 06

Rätt kontaktuppgifter:

Göranssonska Stiftelserna

c/o Sandvik AB

811 81 Sandviken

026-23 57 60

Stiftelsen har till ändamål att:

1 huvudsakligen att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt behövande

2 i andra hand att i mån av behov i Sandviken gagna följande allmännyttiga ändamål, som icke pläga tillgodoses genom vanlig utdebitering, nämligen bättre sjukvård eller ålderdomsförsörjning eller ungdoms fostran och utbildning

Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

Stiftelsen grundades av Fröken Ester Göransson 1943, till minnet av sina föräldrar ingenjören Carl Albert Göransson och hans hustru Anna Maria Göransson, född Eneström.
Stiftelsen inriktar sig på att underlätta levnadsvillkoren för barn, ungdomar och äldre,  sjukpensionärer och funktionshindrade boende i Sandvikens kommun. Stiftelsen bedriver dagverksamheterna Estersgården och Anna & Albertgården och har personal anställd för social samvaro i den äldres hem. Stiftelsen anordnar även rekreationsresor i egen regi under sommaren. Stiftelsen främjar även vård av barn och lämnar understöd för undervisning eller utbildning åt behövande.

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag är varje år 31 mars och 30 september. Personliga bidrag kan sökas löpande under året.

Ansökan sänds till: Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne, c/o Sandvik AB, 811 81 Sandviken
Tel 026-23 57 60

Vilka kan söka bidrag?

 • Sjuk- och ålderspensionärer i Sandvikens kommun.
 • Pensionärsföreningar i Sandvikens kommun.
 • Barn och ungdomar i Sandvikens kommun.

Exempel på vad man kan söka:

 • Storstädning
 • Glasögon
 • Tandvård
 • Personliga bidrag
 • Rekreationsresor
 • Sjuk- och avlastningsavgifter
 • Fotvård
 • Hårvård
 • mm

Bidragen är behovsprövade.

http://www.goranssonska.com/pages.asp?PageID=5146

Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Stiftelsen grundades av Konsul Göran Fredrik Göransson under tidigt 1900-tal. Stiftelsen lämnar stipendier till studerande med anknytning till Sandvikens kommun. Bidrag lämnas till långvarigt sjuka och funktionshindrade som ej är pensionärer och som är bosatta i Sandvikens kommun. Föreningar och organisationer verksamma i Sandvikens kommun inom områdena barn, ungdom, kultur och funktionshinder kan även söka bidrag hos stiftelsen.

Bidragen är behovsprövade.

Vem kan söka:
Du ska vara bosatt i Sandvikens kommun.
• För studiebidrag gäller att sökande ska vara bosatt i Sandvikens kommun eller ha förälder som är bosatt i Sandvikens kommun eller förälder anställd på Sandvik AB i Sandviken.

Sista ansökningsdag är den 15 februari och 30 september varje år.  
Ansökan sänds till: Stiftelsen den Göranssonska Fonden, c/o Sandvik AB, 811 81 Sandviken
Tel 026-23 57 60

Vad kan man söka:

 • Studiebidrag (endast e-ansökningar)
 • Sjukbidrag (för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder)
 • Tandvård
 • Glasögon
 • Stiftelsen lämnar även bidrag till föreningar och organisationer

http://www.goranssonska.com/pages.asp?PageID=5145