Fond för ålderspensionärer eller långtidssjuka i alla åldrar med sjukersättning, som är boende Strängnäs kommun.

Ivar Lindströms Stiftelse

Stiftelser inom Strängnäs kommun

Ivar Lindströms Stiftelse

Ingvar Lindströms Stiftelse är en privat stiftelse som bildades 2002 och verkar i Strängnäs kommun. Stiftelsen lämnar tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande ålderspensionärer och personer med sjukersättning som är boende och mantalsskrivna i Strängnäs kommun. Via stiftelsen går det att söka bidrag till exempelvis vård, tandvård, glasögon, skor, baskläder, hushållsnära tjänster och basutrustning/basmöbler till hemmet.Söker du bidrag till tandvård ska du till din ansökan bifoga kostadsspecifikation från din tandläkare.

Normalt genomför stiftelsen två ansöknings- och utdelningsperioder per år.Vi kallar det vårutdelning och höstutdelning. Tidpunkterna som tillkännages på denna hemsida och i lokalpress. Ansökan kan endast ske på stiftelsens egna ansökningsformulär.

Ansökningsformuläret finns att hämta hos stiftelsens samarbetspartners. Det är Multeums info-disk, kommundelskontoren/biblioteken i Åker, Mariefred och Stallarholmen. Dessutom Svenska kyrkans församlingar och diakoner, pensionärsorganisationerna PRO och SPF, vårdcentralernas kuratorer och tidningen Måsen i Mariefred.

Genom vänligt bemötande från kommunens socialkontor finns ansökningsformuläret också tillgängligt på denna info-sida. Se det gula fältet nedan. Där kan du i lugn och ro läsa igenom formuläret och också skriva ut det själv.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stiftelsens medarbetare Barbro Ekman, telefon 073-936 40 17.

Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons Fond

Sjukhjälp- och donationsfond för boende i Tranemo

ÄNDAMÅL

En tiondel av avkastningen skall årligen läggas till kapitalet.Den årliga afkastningen af denna fond bör hufudsakligen användas till att lindra sjukdoms- och fattigdomsnöd genom att t.ex. 400 Kr. däraf årligen utdelas i poster på 30, 40 och 50 Kronor till sådana fattiga och sjukliga som helst vilja i egen eller hyrda lägenheter försöka genom arbete så långt möjligt är reda sig själva, men till följd af sjuklighet eller ålderdom icke kunna helt förskaffa sig sitt uppehälle.Beträffande återstående afkomst af ofannämda fond 6 a 700 Kr. årligen torde det vara vanskligt att nu närmare reglementera för en fond, som beräknas komma att verka så i framtiden som denna, utan önskar jag öferlemna åt kommunalstämma att efter framdeles sig företendebehof och omständigheter däröfer besluta, därvid hållande sig inom ramen för afsedda ändamålet och med tanke fäst på att där så behof förefinnes lindra hos medellösa uppkommande sjukdomsnöd.

Stipendier och priser

Fond till sjuksköterskor från Sahlgrenska sjukhuset

Stiftelsen Dr Alrik Lindhs pensionsfond

ÄNDAMÅL

Pensionsfondens ändamål är att åt sjuksköterskor, vilka tjänstgjort vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och till följd av ålderdom eller sjukdom ådragen under tjänsten, äro oförmögna att med sitt kall fortfara och i behov av hjälp, lämna årligt eller tillfälligt understöd. Årligt understöd må endast tilldelas den, som uppnått minst 50 års ålder och i minst 20 år tjänstgjort såsom ordinarie sjuksköterska å Sahlgrenska sjukhuset; tillfälligt understöd utan avseende å ålder eller tjänstetid..Till understöd må endast avkastningen av fonden användas, och får sålunda fondens kapital icke minskas, icke utdelad avkastning läggas till fondens kapital.

Västra Götalandsregionen

Stiftelseenheten

462 80 VÄNERSBORG

031-630500

Den Stora Fondboken är nu prissänkt!

Tidigare pris 292kr nu 114 kr!

-Inlägget innehåller affiliatelänk för Stora Fondboken på Adlibris-

fondboken

Stora Fondboken

Den Stora Fondboken 2019 direktlänk!

Över tusen fonder, donationer, gåvor, stipendier och stiftelser att söka för allt mellan himmel och jord!

114kr  292kr

Om det kommer att tryckas en ny fondbok för 2020 kommer den bli dyrare men ungefär samma innehåll! Så passa på att köpa 2019 innan den tar slut!