Sala kommuns Stipendier och fonder för barn

Barn och skola

Stipendier och fonder

Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från. Här hittar du grundläggande information om fondernas syften och hur du ansöker.

Donationsfonder

Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från. Här finns grundläggande information om dessa.

Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond

Fonden har som syfte att dela ut bidrag för skolresor till skolklasser. Om det finns 4 000:- tillgängligt att dela ut, delas detta belopp ut till en klass. Beskriv skolresan kortfattat i ansökan.

 

Stiftelsen P Nordstedts donationsfond

Fonden har som syfte att dela ut till ”barn och ungdom, som hör till mindre bemedlade hem … som bidrag till omkostnader i samband med deras utbildning”.

Ansökningar behandlas löpande. Ange i ansökan vilka omkostnaderna är. Styrk familjens ekonomiska situation på lämpligt sätt (till exempel kopia av slutskattebesked).

Stiftelsen Sala Judoklubbs fond

Fonden har som syfte att dela ut bidrag till handikappat barn, folkbokfört i Sala, som fyllt 7 men inte 16 år. Bidragsbeloppet är högst 2 000:-. Ange i ansökan vad bidraget ska användas till och ungefärlig kostnad för detta.

 

Stiftelsen Möklinta sparbanksfond

Fonden har som syfte att dela ut stipendier och bidrag till ungdomar från det geografiska område som motsvarar förutvarande Möklinta socken för studier vid gymnasium, komvux eller högskola. Man räknas som ungdom tills man fyller 25 år.

Ansökningar behandlas löpande. Ange i ansökan om det finns särskilda omkostnader. Styrk gärna den ekonomiska situationen på lämpligt sätt (till exempel kopia av slutskattebesked), för sökande som ej fyllt 21 år även föräldrarnas.

Allmänt

Ansökan sker genom att skriva till Skolnämnden.

Ansökan ska undertecknas, varefter den sänds per post till:
Skolnämnden, Box 304, 721 25  SALA
eller skannas och mejlas till skf@sala.se.

Ange e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta er om vi önskar kompletterande information.

Frågor besvaras av:
Jakob Fjellander, handläggare skoljuridik, 0224-74 80 03, jakob.fjellander@sala.se

http://www3.sala.se/Skola-forskola/Stipendier-och-fonder/

Stiftelsen Per Engvalls fond

Stiftelsen Per Engvalls fond
Ann-Charlotte Winberg
Vingåkers kommun
643 80 VINGÅKER
0151-191 11

Disponibel avkastning skall användas för elever från Vingåkers kommun som går i kommunens skolor företrädesvis för:

- Stipendier för fortsatt utbildning.
Studerande vid folkhögskola och den som genom lärlingsutbildning eller på annat sätt skaffar sig en utbildning inom ett genuint hantverksyrke bör kunna komma ifråga för erhållande av stipendier,
- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
- belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,- förvärv av materiel m m.

Stiftelsen Ida Petrons minnesfond

Stiftelsens ändamål skall vara att främja utbildningen inom bokbindaryrket varvid i första hand sådana ändamål bör komma ifråga, som främjar utbildningen inom det hantverksmässigt bedrivna privatbokbinderiet. Ändamålet förverkligas genom beviljande av stipendier för dylik utbildning vid skola eller välrenommerat bokbinderi i Sverige eller i utlandet eller genom anslag till skola eller bokbinderi i Sverige, som bedriver sådan utbildning. Stipendium från fonden skall i första hand beviljas ungdom, som visat särskild begåvning för utbildning inom bokbindaryrket.

 

Stiftelsen Ida Petrons minnesfond
Box 24184
Svenska Bokbinderiföreningen
104 51 STOCKHOLM
08-7626800

Stiftelsen Bladins Vänner

Stiftelsen Bladins Vänner
Box 20093
200 74 MALMÖ
040-30 08 85

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj eller vissa familjer eller bestämda personer till Stiftelsen Bladins skola i Malmö lämna understöd för främjande av barn och ungdoms utbildning.
För det fall Stiftelsen Bladins skola inte längre skulle bedriva undervisningsverksamhet för barn och ungdom skall stiftelsen ha till huvudsakligt ändamål att till annan med Stiftelsen Bladins skola likartad alternativ skolform företrädesvis i icke-offentlig eller icke-kommunal regi lämna understöd för främjande av barn och ungdoms utbildning.

Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål, dock att styrelsen, under förutsättning för det fall Stiftelsen Bladins skola för visst räkenskapsår visar driftsunderskott, äger besluta att så stor del av stiftelsens förmögenhet som motsvarar nämnda brist, skall tillfalla Stiftelsen Bladins skola.

Bladins Vänner

BladinsVannerLogoGå med i Bladins vänner, stötta barnens skola!

Föreningen är till för alla som vill stödja skolans verksamhet genom Bladins vänner. Vi är en ideell icke vinstdrivande förening som bildades 1997. Målsättningen är att samla in medel för att kunna hjälpa skolans verksamhet på olika sätt, eller sponsra skolans elever. Allt för att eleverna ska ha möjlighet att få ut det lilla extra under sin skoltid.

 

Äppelskalare

Skördeväska

Äppelplockare

189 kr

 • Skalar, kärnar ur och skivar på sekunden
 • Fästs på underlaget med sugpropp
 • Även för päron, potatis mm

298 kr

 • Lätt och ihopvikbar
 • För bär, frukt, svamp, potatis och annat
 • Skölj skörden direkt i väskan

165 kr

 • Få ned frukten
 • Plocka varsamt
 • Enkelt & genialt

Smartasaker.se

Stiftelser och fonder som Essunga kommun förvaltar

Stiftelser/fonder

 

För ett flertal av fonderna lämnas ingen ansökan, utan respektive nämnd utser mottagare enligt fondens bestämmelser. För vidare upplysningar hänvisas till respektive nämnd/förvaltning.

Invånare i Essunga kommun kan söka pengar ur Syskonen Johanssons stiftelse enligt stiftelsens kriterier, se nedan. Medel ur övriga stiftelser beslutas av respektive nämnd. 

Anna-Britta Svenssons stiftelse
Fond till nytta och trevnad för pensionärer på äldreboendet Furubacken i Essunga. Förvaltare av fonden är socialnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Carl A Svenssons stiftelse
Stöd till behövande barn och äldre som inte erhåller stöd från individ- och familjeomsorgen. Beslut om utdelning från fonden tas av socialnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Skolsamfonden
Medel ur kan ges för:

 • Belöning/uppmuntran åt elever som visat god kamratanda eller flit
 • Teater/musik
 • Stipendium för fortsatt utbildning
 • Lägerskola
 • Idrottsutbyte, musikresa
 • Fritidsaktivitet

Beslut om utdelning från fonden tas av utbildningsnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Syskonen Johanssons stiftelse
Stiftelsenhttp://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspxs syfte är att stödja personer som drabbats av cancer, reumatism, blindhet, hörselskada samt hjärt- och kärlsjukdomar. Medel söks i slutet av året och kan sökas av invånare i Essunga och Vara kommuner. Annonsering sker i EssInfo (Essunga kommun) respektive Axet (Vara kommun). En gemensam styrelse för kommunerna behandlar ansökningarna och utser bidragsmottagare.

Kontaktperson/ordförande: Bengt-Göran Henningsson, 0512-523 63

http://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspx

 

Sök pengar ur fonder för utlandsstudier och volontärarbete

butter

Sök pengar ur fonder för utlandsstudier och volontärarbete.

Det går att söka stipendier och pengar för utlandsstudier och det finns flera olika fonder och stiftelser att söka från. Här är några tips för dig att börja söka. Kolla även Länsstyrelsens databas över olika fonder. Sök på ändamål och t.ex. resor, resestipendium, utbyte.

Rotary ungdomsutbyte

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och studiepraktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Internationella programkontoret

Internationella programkontoret har information om stipendier som vänder sig till lärare, elever, studenter, utbildningsansvariga och utbildningsanordnare. Det kan vara allt från studier till kompetensutveckling och praktikperioder.

Stipendium för volontärarbete

Blueberry är ett företag som erbjuder utbildningar över hela världen. Blueberrry förmedlar studier i tolv olika språk, äventyrs- och volontärresor, utlandsarbete eller högre utbildningar på college, hotellskolor eller designskolor. Du kan söka stipendiet för språkresor, språkstudier, högre utbildningar eller volontärbete. Du kan också ansöka om Blueberrys språkresestipendium. Blueberrys utbildningar är oftast tretton veckor långa eller längre. Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

Stipendielistan

Stipendielistan är ett enkelt sätt att söka pengar och stipendium och riktar sig till studerande och studenter. Det finns tips för dig när det gäller att skriva stipendieansökningar. De flesta stipendier som handläggs av kommuner och universitet finns i databasen. Stipendielistan är bra för den som letar efter stipendier men inte vill betala för sökningar.

Gunnar Silléns stiftelse

Gunnar Silléns stiftelse

Bjarne Petri
Tomtebogatan 19, 4 tr
113 39 Stockholm
08-32 71 32

Avkastningen skall användas till bidrag till ungdomars utbildning – t ex till skol- eller universitetsutbildning i andra länder – eller till understöd åt behövande gamla eller sjuka. Bidragen eller understöden skall företrädesvis utgå till avkomlingar efter Johan Erik Petri (1798-1852).

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 149 kr 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev