Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Organisationsnummer: 846002-6563
c/o Adress: SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
Adress:
Postnummer: 106 40
Ort: Stockholm
Telefonnummer: 08-7635000
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Ändamålet är att främja rekreation för i Malmöhus län bosatta eller på inrättning vårdade psykiskt eller fysiskt handikappade människor genom att lämna bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter eller resor.

http://www.stiftelseansokan.se/Files/henrikssons_ansokan.pdf

År: 2014
Tillgångar: 8.233.780 kr

Fonder för funktionsnedsatta i Skåne

Fonder för enskilda personer

Det finns många stiftelser som delar ut pengar till personer med funktionsnedsättning. Du kan söka pengar till olika ändamål, till exempel för att bekosta hjälpmedel, lägervistelser, utbildning eller ledighet för föräldrar som vårdar barn med utvecklingsstörning eller flerfunktionshinder i hemmet.

 

 • Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar

  Fonden riktar sig till svårt sjuka barn och ungdomar, till och med 26 års ålder. I första hand ges bidrag till bosatta i före detta Kristianstads län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Malmö hus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

  Fonden ger bidrag till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, bor i Skåne och vill sprida glädje och trevnad bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som också är bosatta i Skåne. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Annetorpshemmets samfond

  Fonden ger bidrag till synskadade personer med intellektuell funktionsnedsättning bosatta i Skåne, i första hand i före detta Malmöhus län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Sitftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

  Fonden ger bidrag till svårt sjuka eller barn och ungdomar med funktionsnedsättning till och med 26 års ålder. Sökande ska vara bosatta i före detta Kristianstads län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond

  Fonden ger bidrag till barn bosatta i Skåne som har cerebral pares. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Christian Larssons fond

  Fonden ger bidrag till personer som är bosatta i Skåne och har epilepsi eller cerebral pares. Det finns ingen åldersgräns. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

  Fonden ger bidrag till enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län. Bidrag ges inte till föreningar. Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari.
   
 • http://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/om-oss/kontakta-oss/

Kontakt

Växel

Telefon: 040-33 30 00

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

 

-Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond-

Syfte

Främja rekreation för i f.d. Malmöhus län bosatta eller på inrättning vårdade psykiskt eller fysiskt handikappade människor genom att lämna bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter och resor.

Vem kan söka?

Enskilda personer och vårdinrättningar i f d Malmöhus län, ej föreningar. “Hjälplösa handikappade människor”, enligt stiftelseurkund. Således krävs en avsevärd funktionsnedsättning.

Utdelning

Utdelning ske en gång per år. Sista ansökningsdatum är 31 januari.

Mer information

Skane.se/habilitering

 

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

om stiftelsen

Musikdirektör Börje Henrikssons och Yvonne Henrikssons donationsfond har till ändamål att främja rekreation för bosatta i f.d.Malmöhus län eller för psykiskt eller fysiskt handikappade människor som vårdas på inrättning där. Stiftelsen lämnar bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter och resor.

att ansöka

Sista ansökningsdag är den 31 januari.