Fonder för funktionsnedsatta i Skåne

Fonder för enskilda personer

Det finns många stiftelser som delar ut pengar till personer med funktionsnedsättning. Du kan söka pengar till olika ändamål, till exempel för att bekosta hjälpmedel, lägervistelser, utbildning eller ledighet för föräldrar som vårdar barn med utvecklingsstörning eller flerfunktionshinder i hemmet.

 

 • Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar

  Fonden riktar sig till svårt sjuka barn och ungdomar, till och med 26 års ålder. I första hand ges bidrag till bosatta i före detta Kristianstads län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Malmö hus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

  Fonden ger bidrag till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, bor i Skåne och vill sprida glädje och trevnad bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som också är bosatta i Skåne. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Annetorpshemmets samfond

  Fonden ger bidrag till synskadade personer med intellektuell funktionsnedsättning bosatta i Skåne, i första hand i före detta Malmöhus län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Sitftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

  Fonden ger bidrag till svårt sjuka eller barn och ungdomar med funktionsnedsättning till och med 26 års ålder. Sökande ska vara bosatta i före detta Kristianstads län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond

  Fonden ger bidrag till barn bosatta i Skåne som har cerebral pares. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Christian Larssons fond

  Fonden ger bidrag till personer som är bosatta i Skåne och har epilepsi eller cerebral pares. Det finns ingen åldersgräns. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

  Fonden ger bidrag till enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län. Bidrag ges inte till föreningar. Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari.
   
 • http://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/om-oss/kontakta-oss/

Kontakt

Växel

Telefon: 040-33 30 00

Posted in Fonder & Stipendier.