Fond till personer med anknytning till Bofors bruk

Stiftelsen Jonas Kjellbergs och Berndt Wijkanders Understödsfond

Stiftelsen Jonas Kjellbergs och Berndt Wijkanders Understödsfond

Fondens årliga behållna avkastning skall användas till midsommars- och julgåvor åt änkor efter personer, som varit anställda vid Bofors bruk i minst fyrtio år gamla döttrar till avlidna personer, som haft sådan anställning; eller ogifta kvinnor av minst fyrtio års ålder, vilka själva varit anställda vid bruket.
Tillgångar: 424 528

KONTAKTDETALJER

Stiftelsen Jonas Kjellbergs och Berndt Wijkanders Understödsfond

Jernkontoret

Box 1721
111 87 STOCKHOLM

Telefon: 08-6791700

E-mejl:

Webbsida: http://www.jernkontoret.se