Den 2 jan, den nionde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den nionde dagen, den 2 jan , spår september månad...

Den nionde dagen

Det betyder god lycka med får och lamm,

Därföre giv dem foder i deras gahn,

Förty får är gode i många måtto.

Föd dem väl, det skall vara din båtnad,

Du haver icke mjölk av dem allena,

Deras kött, ull och skinn så rena.

Utan uti dem är ännu mer förborgat,

Vilket ofta borttager stor sorg,

Icke allenast hos den menige man,

Utan ock hos Herrar och furstar försann,

Deras tarmar äro de, som jag menar,

De giva sitt ljud så ljuvt och rena,

När man fem på instrument,

Konstigt brukar och behänt,

Som äre trummor, harpor och giga.

Deras lov kan icke förtiga,

Vem därpå vet rätt väl klinga,

Han kan komma lata pigor att springa.

Om wädret blås hårdt den nionde natten

 Nionde natt

Då skall mycket folk sjukt bliva,

Helsot skall sig då till många begiva.

Posted in kul.