STIFTELSEN JUVELERARE OTTO SÄFSTRÖMS MINNESFOND

STIFTELSEN JUVELERARE OTTO SÄFSTRÖMS MINNESFOND

ÄNDAMÅL

I första hand skall fondens avkastning årligen användas till att lämna understöd åt behövande gamla eller genom sjukdom till arbetet oförmögna personer som arbetat som guldsmeder, varvid företräde skall lämnas den, som varit anställd hos Aktiebolaget Bernhard Hertz.

I andra hand får avkastningen jämväl användas till att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning inom guldsmedsyrket.

Ansökan

ANSÖKNINGSTID

Ansökan om erhållande av bidrag skall, på särskilt formulär som bifogas nedan senast den 15 april/15 oktober insändas till:

Stiftelsen juvelerare Otto Säfströms minnesfond
Private Banking
Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

Formulär och informationsblad kan även erhållas genom att skicka in ett frankerat svarsbrev till ovan nämnda adress.

INFORMATION UTBILDNINGSSTIPENDIUM

Stipendium för utbildning eller vidareutbildning inom guldsmedsyrket.

Stiftelsen understödjer grundutbildning för 3-årselever inom guldsmedsyrket vid de två yrkesgymnasierna: Dackeskolan i Mjölby och Ållebergsgymnasiet i Falköping.

Understöd ges även till elever som vidareutbildar sig vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg eller vid Lärcenter Falbygden i Falköping.

Efter avslutad gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning kan lärlingsbidrag sökas vid anställning i guldsmedsverkstad fram till dess gesällprov gjorts.

Stipendium kan även sökas utav lärlingar såsom gesäller till utländska guldsmedsskolor som t ex mästarskolorna i Tyska Pforzheim, Schwäbisch-Gmuend och Muenster, specialkurser inom design och formgivning i Florens, Italien eller någon av design- och formskolorna i England.

Stipendium kan även sökas till avslutningsprover såsom gesäll- och mästarprov inom guldsmide, dock finansieras ej material.

För gesällprov kan stiftelsen ge stipendium och medalj i brons, silver och guld vid uppnådda betyg av 3,5, 4,0 och 4,5.

Betyg 3,5 för gesällprov 10.000 kr.
Betyg 4,0 för gesällprov 20.000 kr.
Betyg 4,5 för gesällprov 30.000 kr.

Är det flera som uppnår samma betyg för gesällprovet delas beloppet lika.

För godkänt mästarprov kan stiftelsen ge stipendium på 50 000 kr och medalj i guld.

Även till specialkurser i emaljering, ciselering, granulation, gravyr och ädelstensfattning eller inom liknande områden kan bidrag sökas hos stiftelsen. Dessa kurser finns t ex hos Guldsmedshögskolan i Köpenhamn och Dackeskolan i Mjölby (Nogussra).

Stiftelsen skall av stipendiaterna erhålla ett intyg på avslutad kurs samt om så finnes erhålla kopior utav erhållna betyg, för att på så sätt kunna följa upp varje givet stipendium.