Stiftelsen Vallerstads Gård

Stiftelsen Vallerstads Gård
Ölmestad Månsagård 2
Johan Larsson
330 21 Reftele
0371-20937

Gårdens avkastning skall utdelas såsom bidrag till mindre bemedlade jordbrukare för utdikning av försumpade marker m.m.