Stiftelsen Louise Löwens donation

Fond för synskadade i f.d Malmöhus län

Stiftelsen Louise Löwens donation
ÄNDAMÅL
den årliga behållna avkastningen använde till hjälp till behövande synskadade i f.d Malmöhus län

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn: Stiftelsen Louise Löwens donation
Adress:
SEB
10640 Stockholm
Telefonnummer: 08-7635000

Wera och Ragnar Bengtssons Stiftelse för Cancersjuka

Wera och Ragnar Bengtssons Stiftelse för Cancersjuka
Företag och stiftelser ST S3
S-E-Banken
106 40 STOCKHOLM
08-7635000

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland i första hand behövande cancersjuka eller i andra hand behövande synskadade personer med i första hand hemvist inom Norrköpings kommun och i andra hand inom Östergötlands län.

Ruth och Pehr Lundins stiftelse

Ruth och Pehr Lundins stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av i Skåne bosatta ekonomiskt behövande synskadade. Bidrag kan bl a ges för vård och behandling, rehabilitering, hjälpmedel och ledsagning.

att ansöka

Ansökningsblanketten ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 november.

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen De lekande barnens fond

Stiftelsen De lekande barnens fond

Stiftelsen är grundad av urmakaren Fritz Hansson och hans hustru Anna Hansson.

Ändamål: Att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och bere­dande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa synskadade och personer med funktionsnedsättning.

Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund.

Ansökningstid: 15 april och 15 oktober

Utdelas: Juni och december

Ladda ner ansökningsblankett för privatpersoner (pdf)

Ladda ner ansökningsblankett för föreningar och organisationer (pdf)

Ansökan ställs till:
Stiftelsen De lekande barnens fond
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND
https://www.sparbankenskane.se/foretag/stiftelseforvaltning/stiftelser-vi-forvaltar/

Rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade i Lerum

Greta Bergs Minnesstiftelse
Nordea Stiftelseadministration G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822
Av stiftelsens årsavkastning skall en tiondel tilläggas kapitalet. Återstående nio tiondelar av årsavkastningen utgör efter avdrag för förvaltningskostnaderna stiftelsens utdelningsmedel.

En mindre del av avkastningen skall användas för att bestrida kostnaderna för någon enklare festlighet, som styrelsen varje den 6 juni bör anordna för samtliga å Skallsjö Ålderdomshem intagna personer.

Därest kommunfullmäktige skulle finna att fonden till följd av ändrade sociala förhållanden icke längre skulle fylla någon väsentlig uppgift, äger kommunfullmäktige besluta att utdelningsmedlen i stället skall användas för att främja vård av behövande syn och/eller hörselskadade inom kommunen eller för medicinsk eller annan forskning avseende rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Välkommen att söka medel ur Greta Bergs Minnesstiftelse.

Fonden fördelar medel till:

  • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
  • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade.
  • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Ansökan om medel skall vara Lerums kommun tillhanda senast den 30 september, ställd till:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80  Lerum

http://www.gu.se/digitalAssets/1584/1584628_16088gretabergs.pdf

 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA

LOGO

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas
Arbetsnämnd för synskadade KMA

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

Kronprins Marg litet format

http://www.stiftelsenkma.com/?page=1

KMA skall även främja synskadades anpassning i samhälls- och yrkeslivet, verka för ökad förståelse för synskadades särskilda svårigheter samt stödja verksamhet ägnad att förebygga och bota synskada eller förbättra synskadades situation.

Bidrag lämnas förutom till forskning även till föreningar och organisationer, som arbetar för synskadade, samt till enskilda synskadade.

Enskilda bidrag

För att ansöka om enskilda bidrag fyll i ansökan med samma namn.

Ansökan behandlas fortlöpande. Ansökan bör insändas minst två månader före aktuell aktivitet.

Ansökningar behandlas inte mellan den 1 juli och 10 augusti.

Klicka för ansökningsblankett och information om vilka krav som gäller för att bidrag ska kunna beviljas: Ansökan enskilda bidrag (wordformat)

Från och med 1 januari 2015 finns en ny blankett för ansökan om enskilda bidrag tillgänglig

Ansökan insändes till:
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström
Knappekulla
615 94 Valdemarsvik

Ansökningsblanketter

Ansökan om forskningsanslag, enskilda bidrag och studiestipendier ska göras på särskilda blanketter.

Ansökningsblankett Ansökan forskningsanslag (pdf)

Ansökningsblankett Ansökan enskilda bidrag (wordformat)
(ny från och med 1 januari 2015)

Ansökningsblankett Ansökan studiestipendier (wordformat)

För organisationsanslag används ingen särskild blankett.
Läs mer på följande sida:  Organisationsanslag

Samtliga ansökningar ska sändas till:

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström
Knappekulla 
615 94 Valdemarsvik

Stiftelsen Annetorpshemmets samfond

 

-Stiftelsen Annetorpshemmets samfond-

Syfte

Sprida nytta och trevnad bland vårdtagare vid Annetorpshemmet och sedan hemmet avvecklats, sprida nytta och trevnad bland synskadade utvecklingsstörda personer.

Vem kan söka?

Synskadade utvecklingsstörda personer i Skåne, i första hand i före detta Malmöhus län.

Utdelning

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september.

Mer information

Skane.se/habilitering